اگر چشم‌ها در معرض درخشش شديد انعکاس آفتاب از روى برف قرار گيرد يا آنکه چشم به‌مدت طولانى به آن خيره شود، ممکن است قرنيه چشم آسيب ببيند.


اين حالت بسيار دردناک است و ممکن است حتى يک هفته طول بکشد تا درد آرام بگيرد. مى‌توان با زدن عينک تيره به سادگى از اين کار جلوگيرى کرد.


اين حالت مى‌تواند ناشى از نور ماوراء بنفش برق جوشکارى باشد. بسيارى از ماسک‌هاى محافظ که به‌وسيله جوشکارها به‌کار برده مى‌شود محافظ کامل چشم است، اما بى‌دقتى در استفاده از آنها ممکن است باعث شود که چشم‌هاى جوشکار در معرض درخشش جوشکارى قرار گيرد.


- عوارض و نشانه‌ها:

اين حالت‌ها معمولاً پس از قرار گرفتن در معرض درخشندگى زياد يا برق جوشکارى ظاهر مى‌شود.


۱. مصدوم ممکن است از درد شديد در چشم‌ها شکايت کند؛ مصدوم ممکن است احساس کند که چشم‌ها پر از شن يا فلفل است.


۲. چشم‌هاى متأثر شده قرمز، دچار آب‌ريزش و به نور حساس مى‌شود.


- درمان:

۱. چشمان مصدوم را با آب سرد بشوئيد (مبحث سوختگى شيميائي).


۲. چشم‌ها را به‌صورت شل با يک چشم‌بند يا يک بالشتک تميز بدون پرز بپوشانيد.


۳. اگر در مورد شدت جراحت ترديد داريد بلافاصله مصدوم را به چشم‌پزشک برسانيد.