سوختگى‌هاى دهان و گلو معمولاً از نوشيدن مايعات خيلى داغ، بلعيدن حلال‌هاى شيميائى يا استنشاق بخار خيلى داغ ناشى مى‌شود. اين آسيب‌ها خيلى وخيم هستند، زيرا که بافت‌هاى گلو به سرعت ورم مى‌کند و احتمالاً باعث بسته شدن راه هوا مى‌شود که نفس کشيدن را، اگر نگوئيم غيرممکن، مشکل مى‌سازد. در نتيجه مصدوم به‌طور جدى در معرض خطر خفگى قرار مى‌گيرد در اين‌گونه موقعيت‌ها مهم‌ترين کار اين است که مصدوم را از وحشت کردن باز داريم تا وضع بدتر نشود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. مصدوم از درد شديد در ناحيهٔ جراحت شکايت دارد.

۲. پوست آسيب‌ديده اطراف دهان.

۳. اشکال در تنفس.

۴. احتمالاً بيهوشي.

۵. عوارض و نشانه‌هاى شوک.


- هدف:

انتقال مصدوم به بيمارستان.


- درمان:

۱. به مصدوم اطمينان خاطر بدهيد.

۲. اگر مصدوم به هوش است به او به تناوب و با فاصله هر بار مقدار کمى آب بدهيد.


۳. محدوديت‌هاى پوششى به دور گردن و سينه را خارج کنيد.

۴. اگر تنفس و ضربان قلب ايستاد روش‌هاى نجات زندگى را بلافاصله شروع کنيد.

۵. اگر مصدوم بيهوش بود ولى تنفس او حالت عادى داشت او را در وضعيت بهبود قرار دهيد.

۶. براى برطرف ساختن حالت شوک به ترتيبى که در مبحث شوک گفته شده عمل کنيد.

۷. مصدوم را بلافاصله اگر لازم شد با برانکارد به بيمارستان برسانيد.