حلال‌هاى شيميائى چه مايع و چه جامد مى‌توانند به آسانى وارد چشم شده و سريعاً به سطح چشم آسيب برسانند و باعث سوختگى وخيم در چشم‌ها و حتى کورى بشوند.


- هدف:

شستن ماده شيميائى از چشم با سرعت هرچه تمام‌تر و انتقال مصدوم به بيمارستان. نبايد به مصدوم اجازه بدهيد که چشم‌هاى خود را بمالد.


- عوارض و نشان‌ها:

۱. درد فشرده در چشم آسيب‌ديده.

۲. چشم آسيب‌ديده تحمل نور را ندارد.

۳. چشم آسيب‌ديده ممکن است به سختى بسته شده باشد.

۴. چشم ممکن است سرخ شده باشد، ورم کرده باشد يا دچار آب‌ريزش شديد شده باشد.


- درمان:

۱. چشم آسيب‌ديده را زير جريان آرام آب سرد بگيريد به‌طورى که آب از صورت به بيرون بريزد. يا اينکه صورت مصدوم را داخل يک ظرف پر از آب کنيد و از مصدوم بخواهيد چشم‌هاى خود را باز و بسته کند.اگر اين‌کار امکان‌پذير نبود مصدوم را بنشانيد يا بخوابانيد به‌طورى که سر وى به عقب خم و به سمت ناحيهٔ آسيب‌ديده متمايل شود. چشم سالم را ببنديد و با ملايمت پلک‌هاى چشم آسيب‌ديده را باز کنيد. و آب تميز از طريق قطره‌چکان به داخل چشم‌ها بپاشيد يا يک بطرى آب تميز روى آن بريزيد.- توجه:

آزمايش کنيد که هر دو سطح پلک‌ها به خوبى شسته شده باشند. اگر چشم بر اثر درد شديد بسته شده با ملايمت اما قاطعانه چشم را باز کنيد.۲. با يک بالشتک استريل و اگر چنين چيزى در دست نبود با استفاده از يک تکه پارچه تميز که پرز نداشته باشد چشم را به‌صورت شل بپوشانيد.۳. مصدوم را بدون معطلى به بيمارستان برسانيد.