بعضى از مواد براى پوست سوزش‌آور هستند و تماس با آنها مى‌تواند باعث صدمهٔ شديد به بافت‌ها و به‌خصوص چشم‌ها شود. جدا از تأثيرات موضعي، بعضى از مواد شيميائى ممکن است از طريق پوست جذب شده و باعث صدمهٔ وسيع به بافت‌هاى داخلى بدن بشوند که گاهى مرگ‌آور است.


حلال‌ها و مواد شيميائى قوى تنها در صنايع مورد استفاده قرار مى‌گيرند ولى برخى از مواد خانگى مانند سود سوزآور، سفيد‌کننده‌ها و مواد پاک‌کننده خانگى و رنگ‌برها مى‌توانند سوختگى شيميائى ايجاد نمايند.


همان‌طور که کمک سريع به مصدوم در اين‌گونه موارد مهم است بايد هميشه قبل از نزديک شدن به مصدوم مراقب ايمنى خود نيز باشيم.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. مصدوم ممکن است از سوزش پوست شکايت داشته باشد.

۲. پوست ممکن است آلوده يا قرمز به نظر بيايد و تاول و ورآمدگى پوست ممکن است گسترش يابد.


- هدف:

مشخص ساختن ماده شيميائى مضر و پاک کردن آن بدون معطلي. وقت را براى جستجو پادزهر هدر ندهيد مگر آنکه بلافاصله در دسترس باشد. رساندن مصدوم به بيمارستان.


- درمان:

۱. براى ۱۰ دقيقه ناحيه آسيب‌ديده را زير جريان آرام آب سرد بگيريد تا از صدمهٔ بيشتر به بافت‌هاى سوخته جلوگيرى شود.توجه: مطمئن شويد که آب کاملاً به‌صورت آزاد ماده شيميائى را مى‌شويد و مى‌برد. در غير اين‌صورت ممکن است آب مادهٔ شيميائى را در سطح ناحيه پخش کند که باعث سوختگى بيشتر مى‌شود.


۲. با ملايمت لباس آلوده را در همان حال که عضو مجروح زير آب قرار دارد از تنش خارج کنيد؛ مطمئن شويد که خود شما آلوده نمى‌شويد.۳. به درمان سوختگى‌هاى وخيم به‌ترتيبى که در مبحث سوختگى‌ها و تاول‌ها گفته شده عمل کنيد.


۴. مصدوم را بلافاصله (اگر لازم شد با برانکارد) به بيمارستان انتقال دهيد.