علاوه بر آنکه نيش مار سمى خطرناک است، وحشت ناشى از نيش زدن مار نيز ممکن است منجر به وارد شدن شوک شديد به مصدوم شود.


در کشورهائى که انواع متعددى از مارهاى سمى وجود دارد مشخص کردن مار جهت تعيين و تزريق سرم ضد آن اهميت دارد. بنابراين حتى‌المقدور سعى کنيد مار را بکشيد و نگهداريد يا حداقل مشخصات مار را به‌خاطر بسپاريد، اين کار راهنمائى خوبى براى بيمارستان است. به‌طور کلى مارهاى سمى داراى چشمان شکاف‌مانند و مارهاى غيرسمى داراى چشم‌هائى گرد هستند.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. تار شدن ديد، احتمالاً حالت تهوع و استفراغ.

۲. يک يا دو سوراخ کوچک همراه با درد تيز و تورم در ناحيهٔ جراحت.


۳. تنفس ممکن است مشکل يا اصلاً قطع شود.

۴. عوارض و نشانه‌هاى شوک.

۵. جارى‌شدن آب دهان و عرق کردن در مراحل پيشرفته تأثير زهر.


- هدف:

اطمينان خاطر بخشيدن به مصدوم، جلوگيرى از حرکت مصدوم براى به تعويق انداختن جذب زهر، و رساندن سريع مصدوم به بيمارستان مشخصات مار را يادداشت يا به‌خاطر بسپاريد.


- درمان:

۱. مصدوم را بخوابانيد و از او بخواهيد حرکت نکند.


۲. عضو مجروح را تکان ندهيد و آن را به‌صورتى که پائين‌تر از قلب باشد بى‌حرکت نگهداريد.


۳. اگر آب و صابون در دسترس بود ناحيهٔ جراحت را با آن بشوئيد.


۴. اگر مصدوم بيهوش شد، ولى به‌طور عادى نفس مى‌کشيد او را در وضعيت بهبود قرار دهيد.

۵. اگر تنفس و ضربان قلب ايستاد، روش‌هاى نجات زندگى را بلافاصله شروع کنيد.

۶. مصدوم را به بيمارستان برسانيد. اگر امکان داشت مار را بگيريد و در يک محفظهٔ مطمئن همراه مصدوم بفرستيد.