بسيارى از زخم‌ها نسبتاً جزئى هستند و خونريزى کمى دارند. اگرچه ممکن است خون از تمام نقاط زخم به بيرون تراوش کند، اما به‌زودى خونريزى خود به‌خود بند مى‌آيد. در اين‌گونه موارد به چيزى که نياز داريد فقط يک چسب زخم است و نياز مراجعه به پزشک زمانى پيش مى‌آيد که احتمال بدهيد زخم دچار عفونت خطرناکى مثل کزاز خواهد شد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. درد در محل زخم.

۲. چکيدن تدريجى مخلوطى از خون روشن و تيره.


- هدف:

تميز کردن و پانسمان زخم براى به حداقل رساندن احتمال عفونت.


- درمان:

۱. قبل از پرداختن به زخم دست خود را تميز بشوئيد. و بعد اگر ديديد زخم کثيف است آن را زير شير آب بگيريد تا تميز شود.۲. موقتاً روى زخم يک پنبه استريل قرار دهيد. پوست پيرامون زخم را با آب و صابون بشوئيد و با پنبه زخم را پاک کنيد. از هر پنبه فقط يکبار استفاده کنيد و مواظب باشيد که لخته‌ها را نروئيد. با ملايمت پنبه را روى زخم بگذاريد و برداريد تا زخم خشک شود.۳. اگر خونريزى ادامه پيدا کرد از فشار مستقيم استفاده کنيد.۴. اگر زخم کوچک بود آن را با چسب زخم بپوشانيد.۵. اگر مطمئن هستيد که در عضو زخمى شکستگى زيرين وجود ندارد آن را بالا نگهداريد.


۶. اگر در مورد زخم مشکوک هستيد به پزشک مراجعه کنيد.


اگر زخم بزرگ باشد و چسب براى پوشاندن تمام ناحيهٔ جراحت کافى نباشد از يک باند استريل غير آغشته به دارو يا گاز و بالشتک استفاده کنيد و آن را محکم باندپيچى کنيد.