جراحت‌هاى کف دست و دست

زخم‌هاى کف دست احتمالاً بر اثر بريدگى به‌وسيله شيشه يا يک آلت تيز يا افتادن دست روى يک شيء تيز رخ مى‌دهد. چنين زخم‌هائى احتمالاً خونريزى فراوان در بر داشته و ممکن است با شکستگى دست همراه باشد. اگر زخم عميق باشد عصب‌ها و پى‌هاى دست ممکن است صدمه ديده باشند.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. احساس درد در محل زخم.


۲. در صورتى‌که عصب‌ها و پى‌هاى موجود در زير ناحيه زخم آسيب ديده باشند بى‌حسى و بى‌حرکتى در انگشتان دست مشاهده مى‌شود.


- هدف:

کنترل خونريزى و رساندن مصدوم به بيمارستان بدون آنکه کوشش نمائيد جسم فرو رفته در دست او را خارج کنيد.


- درمان:

۱. براى کنترل خونريزى يک باند استريل يا گاز و يک بالشتک تميز روى زخم قرار دهيد و مستقيماً روى زخم فشار دهيد. اگر گاز يا بالشتک در اختيار نبود مى‌توانيد از يک تکه پارچه تميز استفاده کنيد.۲. از مصدوم بخواهيد که با مشت کردن انگشتان خود روى زخم فشار دهد.اگر اين کار امکان نداشت، مصدوم بايد با دست ديگر خود روى انگشتان مشت‌شده و در نهايت روى زخم فشار وارد آورد.


۳. دست جراحت برداشته را بالا بگيريد.۴. در حالى‌که مصدوم انگشتان خود را مشت کرده است محکم آن را باندپيچى کنيد و براى باندپيچى از باندهائى که دو سر آن آزاد است يا از باند تا شده استفاده کنيد. انتهاى باند را محکم روى بند انگشتان گره بزنيد تا فشار روى زخم حفظ شود.۵. دست را با نوار شکسته‌بندى از شانه آويزان کنيد.


- اگر شيء خارجى در دست فرو رفته بود:


۱. با فشردن لبه‌هاى زخم به يکديگر در کنار جسم سعى کنيد خون را بند بياوريد. سپس آن را همان‌گونه که در قسمت اشياء خارجى گفته شد درمان کنيد.۲. پانسمان را به‌وسيلهٔ باندپيچى به‌صورت اريب در جاى خود محکم کنيد.۳. دست را با استفاده از باند شکسته‌بندى از شانه آويزان کنيد.

خونريزى سياهرگ‌هاى واريسى

بعضى از سياهرگ‌هاى پا داراى تعدادى شيرهاى فنجا‌ن‌مانند يکطرفه (دريچه‌هاى لانه کبوتري) هستند که باعث مى‌شوند خون نه رو به پائين بلکه به‌سوى قلب باز گردد. اگر اين دريچه‌ها به دليلى درست عمل نکنند خون در سياهرگ جمع شده و درنتيجه سياهرگ ورم مى‌کند و به‌صورت برجسته بيرون مى‌زند که به اين حالت ”واريس“ مى‌گويند به معنى گشادگى سياهرگ‌ها. به‌علت اينکه سياهرگ‌هاى پا بزرگ هستند و به هنگام گشاد شدن مقدار زيادى خون در خود جاى مى‌دهند ترکيدگى يا جراحت آنها مى‌تواند با خونريزى فراوان همراه باشد. اگر جلوى اين خونريزى سريعاً گرفته نشود ممکن است به مرگ مصدوم منجر شود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. خونريزى شديد خارجي؛ در اين حالت رنگ خون قرمز تيره است.

۲. عوارض و نشانه‌هاى شوک (مبحث شوک).

۳. احتمالاً به مصدوم بيهوشى دست مى‌دهد.


- هدف:

کنترل خونريزى به‌وسيله وارد آوردن فشار مستقيم و رساندن سريع مصدوم به بيمارستان.


- درمان:

۱. بلافاصله محل زخم را لخت کنيد و با انگشتان کف دست مستقيماً زخم را فشار دهيد.۲. مصدوم را به پشت بخوابانيد و پاى مجروح را تا آنجائى که مى‌توانيد بالا بياوريد تا مطمئن شويد که خون به قلب باز مى‌گردد.۳. هر نوع پوشش تنگ به دور پا مانند جوراب‌ شلوارى يا کش جوراب يا بند جوراب را که ممکن است مانع از برگشت خون به قلب شوند از پاى مصدوم خارج کنيد.


۴. يک باند استريل غير آغشته به دارو را روى زخم بگذاريد اين باند بايد آن‌قدر بزرگ باشد که تمام ناحيه اطراف خونريزى را بپوشاند و محکم روى آن باندپيچى کنيد. اما نه آنقدر محکم که باعث قطع گردش خون شود.اگر باند مناسبى در دسترس نداشتيد يک تکه گاز روى زخم بگذاريد و سپس روى آن مقدار زيادى پنبه بگذاريد و محکم باندپيچى کنيد. مى‌توانيد از هر پوشش تميزى که در دسترس بود استفاده کنيد.


اگر خونريزى بند نيامد و باند روى زخم پر از خون شد بدون آنکه باند اول را باز کنيد روى آن پنبه بگذاريد و دوباره باندپيچى کنيد.


۵. پاى مجروح را بالا نگهداريد.۶. براى برطرف ساختن حالت شوک مصدوم را به ترتيبى که در مبحث شوک گفته شده درمان کنيد.


۷. مصدوم را به صورتى‌که وضعيت درمانى آن حفظ شود به بيمارستان برسانيد.