باکترى‌ها، هم در دهان حيوانات وحشى و هم حيوانات اهلى پرورش مى‌يابند. حيوانات داراى دندان‌هاى باريک و تيز هستند. به اين علت جاى گاز گرفتن آنها اغلب به‌صورت سوراخ‌هاى نسبتاً عميق باقى مى‌ماند و احتمالاً ميکروب‌هاى مضرّ به بافت‌ها راه مى‌يابند.


گاز گرفته‌شدن به‌وسيلهٔ انسان نيز بالقوه خطرناک است. به گازگرفتگى‌هائى که سبب پاره شدن پوست مى‌شوند بايد توجه کرد و از عفونى شدن آنها جلوگيرى نمود. چرا که ممکن است منجر به کزاز يا در بعضى مناطق منجر به هارى شوند.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. يک يا چند سوراخ به‌شکل دندان روى پوست.

۲. پارگى‌هاى متعدد که نشانهٔ گازگرفتن هستند.

۳. خونريزى بسته به شدت جراحت ممکن است زياد يا جزئى باشد.


- هدف:

زخم‌ها را درمان کرده و مصدوم را نزد پزشک بفرستيد. اگر جراحت شديد بود او را به‌صورت اورژانس به بيمارستان برسانيد. اگر مصدوم مورد حملهٔ سگ قرار گرفته بود به پليس اطلاع دهيد.


- درمان:

براى جراحت‌هاى سطحى:

۱. جراحت را براى مدت ۵ دقيقه با آب و صابون بشوئيد. آن را خشک کنيد و سپس با يک باند استريل غير آغشته به دارو آن را پانسمان کنيد.۲. به پزشک مراجعه کنيد.


براى جراحت‌هاى وخيم:

۱. براى جلوگيرى از خونريزى مستقيماً روى زخم فشار وارد کنيد.


۲. يک باند استريل غيرآغشته به دارو روى زخم بگذاريد و روى آن محکم باند بپيچيد.

۳. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.


- هارى:

عامل اين بيمارى خطرناک که بالقوه مرگ‌آور است به‌وسيله آب دهان حيوانات آلوده منتشر مى‌شود. در صورت گازگرفتگى به‌وسيله سگ اگر به آلوده بودن حيوان مظنون هستيد مصدوم را به مراکز درمانى مخصوص اين‌گونه بيمارى‌ها بفرستيد تا تحت يک دوره تزريق قرار گيرد.