شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن پروانه‌هاى بهداشتى کامل در مورد واحدهاى توليدى غذايى و بهداشتى


۲. کليهٔ افراد حقيقى و حقوقي، براى واردات و صادرات کالاهاى مشمول قانون مواد خوراکى، آرايشي، بهداشتى و آشاميدنى

مدارک مورد نياز

براى صدور مجوز ورود (گشايش اعتبار)

۱. سه برگ پيش‌فاکتور حاوى مشخصات کامل کالا


۲. اوراق ثبت سفارش کالا


۳. برگ آناليز يا فرمول کالا با ذکر مشخصات شيميايى و فيزيکى آن


۴. نمونهٔ کالا در صورت لزوم


۵. مجوز وزارت بازرگانى و وزارت صنايع بسته به ضرورت

براى صدور مجوز ترخيص کالا

۱. اصل فاکتور کالا


۲. اصل گواهى بهداشت صادر شده توسط سفارت جمهورى اسلامى ايران


۳. نسخهٔ دوم پيش‌فاکتور (مجوز ورود)


۴. برگ آناليز و مشخصات کامل کالا

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى و بهداشتى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔٔ نظارت بر مواد غذايى و بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ساختمان مرکزى وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى


۲. ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى.


۳. دانشگاه‌‌هاى علوم پزشکى تهران، شهيد بهشتى و ايران

استان‌ها و شهرستان‌ها

معاونت درمان و داروى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى