آفتاب

خ

خ

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۰ مقاله

خاتون کندی . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ایجرود بخش حومه ٔ شهرستان زنجان . واقع در 45 هزارگزی جنوب باختری زنجان و ده هزارگزی راه عمومی . محلی است کوهستانی و سردسیر و سکنه ٔ آن 656 تن و مذهب اهالی شیعه و زبان آنها ترکی و آب آن از رودخانه ٔ گوگجه تپه .محصولات عمده غلات و انگور و میوه است . شغل اهالی : مردان زراعت و صنایع دستی و زنان قالیچه و گلیم و جاجیم بافی است . ر...خاتون گنای . [ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهاراویماق بخش قره آغاج شهرستان مراغه واقع در 24 هزارگزی جنوب خاوری قره آغاج و 53 هزارگزی شمال خاوری ارابه رو شاهین دژ به تکاب . محلی است کوهستانی و معتدل و مالاریائی سکنه ٔ آنجا 261 تن . مذهب اهالی شیعه و زبان آنها ترکی است .آب آنجا از رودخانه ، محصولات آنجا غلات و نخود است . شغل اهالی زراعت و صن...خاتون لر. [ ل َ ] (اِخ ) دهی است از بخش شهریار شهرستان طهران واقع در 25 هزارگزی باختر شهریار و در یک هزارگزی راه ماشین رو فرعی کرج به اشتهارد. محلی است جلگه ای و معتدل وسکنه ٔ آنجا 317 تن ، مذهب اهالی شیعه و زبانشان هم ترکی و هم فارسی است . آب آنجا از قنات . محصولات آن غلات و بنشن و پنبه و چغندر قند و باغات انگور، شغل اهالی زراعت است راه آنجا ماشین رو می باشد. مزرعه ٔ نور...خاتون محشر. [ ن ِ م َ ش َ ] (اِخ ) لقب فاطمه بنت رسول علیهاالسلام است .خاتون هفت قلعه . [ ن ِ هََ ق َ ع َ / ع ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از ستاره ٔ زهره است . (مجموعه ٔ مترادفات ص 200).خاتون یغما. [ ن ِ ی َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از آفتاب است . (برهان ) (آنندراج ) :
چو خاتون یغما بخلخال زر
ز خرگاه خلوت برآورد سر.

نظامی .
رجوع به مجموعه ٔ مترادفات ص 200 شود.خاتون آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان پنگجه ٔ بخش مرکزی شهرستان سراب واقع در 13 هزارگزی باختر سراب و یک هزارگزی شوسه ٔ سراب و تبریز. محلی میباشد جلگه ای و معتدل و سکنه ٔ آن 591 تن و مذهب اهالی شیعه و زبان آنها ترکی است . آب آن از چشمه است .محصولات آنجا غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه آن شوسه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ...خاتون آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان قره لر، بخش میاندوآب شهرستان مراغه ، واقع در 51 هزارگزی جنوب خاوری میاندوآب و دوهزارگزی جنوب خاوری میاندوآب و دوهزار و پانصدگزی باختر شوسه ٔ شاهین دژ بمیاندوآب . محلی است جلگه ای و معتدل و مالاریائی ، سکنه ٔ آن 94 تن و مذهبشان شیعه و زبانشان ترکی است . آب آن از زرینه میباشد. محصولات آن غلات و توتون و چغندر است و شغل اهالی زراعت و گله دا...خاتون آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان مهرانرود بخش بستان آباد شهرستان تبریز، در 18 هزارگزی جنوب باختری بستان آباد، 15 هزارگزی شوسه ٔ تبریز و بستان آباد واقع است . محلی است جلگه ای و سردسیر و سکنه ٔ آن 439 تن و مذهب اهالی شیعه و زبانشان ترکی است . آب آن از رود سهندآباد است . محصولات آن غلات و سیب زمینی و یونجه میباشد. شغل ساکنین آنجا زراعت و گله دا...خاتون آباد.(اِخ ) نام محلی است واقع در راه طهران به ایوان کی میان دو راه پارچین و مامازند، در 28100 گزی طهران .خاتون آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان پائین جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. واقع است در 42 هزارگزی جنوب خاوری تربت جام . محلی است جلگه ای و معتدل و سکنه ٔ آن 86 تن . مذهب اهالی آنجا بعضی شیعه مذهب و بعضی حنفی اند. زبانشان فارسی می باشد. آب آنجا از قنات است . محصولات آن پنبه و زیره و تریاک و مو است . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران جخاتون آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان اوچ تپه ٔ بخش ترکمان شهرستان میانه و واقع است در هیجده هزارگزی جنوب ترکمان در مسیر ارابه رو بستان آباد و میانه ، محلی کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 851 تن و مذهب آنان شیعه و زبانشان ترکی است . آب آن از چشمه است و محصولات آن غلات و حبوبات میباشد. شغل اهالی زراعت و گله داری است ، راه آن ارابه رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4)....خاتون آباد. (اِخ ) دهی مخروبه است از بخش حومه ٔ شهرستان نائین . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 10).خاتون آباد. (اِخ ) نام محله ای است در صفاهان که خاتون نام زنی بانی آن بوده است . اشرف می گوید:
ای از رخ تو گرفت پرتو
خاتون آباد کوچه ٔ تو.

(از آنندراج ).
و رجوع شود بروضات الجنات ص 32.خاتون آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان جی بخش حومه ٔ شهرستان اصفهان 7 هزارگزی خاور اصفهان و یکهزارگزی باختر جاده ٔ قدیم اصفهان به یزد است ؛ محلی است جلگه ای و معتدل . سکنه ٔ آن 254 تن میباشد. مذهبشان شیعه است . زبانشان فارسی است ، آب آنجا از زاینده رود و چاه و قنات است . محصولات آنجا غلات و پنبه و تریاک و سردرختی و صیفی میباشد. شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی است ....خاتون آباد. (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان کوه پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان و 95 هزارگزی شمال خاوری سعیدآباد و سر راه مالرو علی آباد را گه و کوه پارجی و سکنه ٔآن 25 تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).خاتون آباد. (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان رابر بخش بافت واقع در شهرستان سیرجان و 45 هزارگزی شمال خاوری بافت و نیز سر راه مال رو جواران و رابر میباشد. سکنه ٔ آن 15 تن است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).خاتون آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان بخش مرکزی شهرستان جیرفت و در 40 هزارگزی جنوب خاوری سبزواران است سر راه دوساری و کهنوج می باشد، محلی است جلگه ای و گرمسیر و مالاریایی . سکنه ٔ آن 69 تن ومذهبشان شیعه و زبانشان فارسی می باشد. آب آنجا از قنات و محصولات آن غلات و برنج و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8)...خاتون آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان رودبار بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع در 3 هزارگزی خاور راه فرعی کهنوج و 2 هزارگزی خاور راه فرعی کهنوج و سبزواران است ، محلی است جلگه ای و گرمسیری و دارای 100 تن سکنه است . آب آنجا از قنات و محصول آن خرماست . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو می باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج خاتون آباد. (اِخ ) (چیل آباد) دهی است از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت واقعدر 25 هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و 2 هزارگزی راه فرعی دوساری کهنوج ، محلی است جلگه ای و گرمسیر، مالاریائی . سکنه ٔ آن 226 تن میباشد. مذهبشان شیعه و زبانشان فارسی است . آب آنجا از قنات و رودخانه ٔ هلیل است .محصولات آنجا غلات و برنج است ، شغل اهالی زراعت و را...خاتون آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان تهرود بخش راین شهرستان بم است ، 44 هزارگزی جنوب خاوری راین و یک هزارگزی باختر شوسه ٔ بم بکرمان . محلی جلگه ای است و معتدل و مالاریائی . سکنه ٔ آن 250 تن و مذهبشان شیعه و زبانشان فارسی است ، آب آنجا از چشمه و قنات است و محصولات غلات و پسته و پنبه میباشد. شغل اهالی زراعت و کرباس احمدی بافی است راه آنجا فرعی است . (از فرهنگ جغرافیائی...خاتون آباد. (اِخ ) یکی از دیه هائی بوده است که سلطان ابوسعید و فرزندانش در مراجعت از نجف اشرف به یزد در حومه ٔ یزد احداث کردند. (از تاریخ عصر حافظ ج 1 ص 73).خاتون آباد زنگیان . [ دِ زَ] (اِخ ) دهی است از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت واقع در 5 هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و یک هزارگزی راه فرعی سبزواران و کهنوج است ؛ محلی جلگه ای و گرمسیر و مالاریائی میباشد. سکنه ٔ آنجا 70 تن ومذهبشان شیعه و زبانشان فارسی است . آب آنجا از قنات و محصولات آنجا غلات و خرما است . شغل اهالی زراعت و راه آنجا فرعی است . (از فرهنگ جغرافیائی ا...خاتون آبادی .(اِخ ) امیر عبدالباقی بن امیر محمد حسین از اولاد حسن افطس از اکابر علمای اوائل قرن سیزدهم هجری است و از مشایخ سید مهدی بحرالعلوم است و در سال 1207 یا 1208 هَ . ق . وفات یافته است . کتاب اکمال الاعمال و کتاب الجامع ازتألیفات اوست . (ریحانهٔ الادب ج 1 ص 364).خاتون آبادی . (اِخ ) امیرمحمد حسین بن امیر عبدالباقی از اکابر علمای اوائل قرن سیزدهم هجرت است که با صاحب ریاض و میرزای قمی معاصر بوده است و سالها از محضر آقا محمد باقر بهبهانی استفاضهٔ کرده است . او صاحب تألیفاتی است از قبیل معجزات مریض ، رد «پادری نصرانی ». مرگش در حدود 1233/1231 هَ . ق . اتفاق افتاد. (ریحانهٔ الادب ج 1 ص 364).نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۰ مقاله