آفتاب

تاریخ عمومی افریقا

تاریخ عمومی افریقا

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله

اثر حاضر با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مشخصات و جلوه‌های مختلف طبیعی قاره آفریقا به فارسی ترجمه شده و با تصاویر رنگی به طبع رسیده است . کتاب با این موضوعات تدوین شده است :ترکیب نژادی, پستی و بلندی‌ها, سواحل, رودها و دریاچه‌ها, صحرای آفریقا و زندگی گیاهی و جانوری و ویژگی‌های زیستی و محیطی آن, حیوانات و شگفتی‌های حیات وحش در آفریقا, قاره آفریقا به عنوان...کتاب مشتمل بر هشت مقاله است که طی آنها ضمن مطالعه تئوریک و عملی منازعات مسلحانه قومی در آفریقا, علل و ریشه این نوع منازعات, آثار و پیامدهای منطقه ای و مدیریت منازعات, شناسایی و بررسی شده است. مقاله نخست به مباحث تئوریک و نظری برای ریشه یابی علل وقوع منازعات مسلحانه قومی و جنگ های داخلی قومی در سطح ملی, منطقه ای و بین المللی و نیز به آثار و پیامدهای گسترش و ت...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله