آفتاب

جغرافیای عمومی سیاحتنامه ها

جغرافیای عمومی سیاحتنامه ها

نمایش ۱ تا 25 از ۷۶۷ مقاله


نویسنده در این کتاب کوشیده است طی هفت فصل کارکردها و قابلیت‌های 'سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 'را به زبان ساده تشریح کند .برای این منظور در فصل اول تعاریف و مفاهیم کلی سیستم شرح داده می‌شود, سپس انواع مدل داده‌ها معرفی می‌گردد .در فصل دوم مولف منابع اطلاعات جغرافیایی را معرفی می‌کند و در فصل سوم, مولفه‌های سیستم و ملزومات راه‌اندازی آن را شرح می‌دهد .در...

مقدمه کتاب آمده است: 'در این کتاب, از یک سو تلاش شده است در درجه اول مسائل و مشکلات زیست محیطی بررسی گردند و به ویژه این مسائل از دیدگاه توسعه مورد توجه قرار گیرند و روند تاریخی شکل‌گیری دیدگاه توسعه پایدار و آمایش شهری مورد توجه واقع شود و از سوی دیگر پیدایش فن‌آوری‌های نوین در عرصه برنامه‌ریزی و مدیریت و به ویژه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و فن‌آوری سجش از...کتاب حاضر با عنوان 'اصول مبانی جغرافیا 'که به زبان انگلیسی منتشر شده است, منبع درسی دانشجویان رشته جغرافیا محسوب می‌گردد .در این کتاب دانشجویان ذیل هفده فصل با مفاهیم اصلی دانش جغرافیا آشنا می‌شوند .عناوین فصل‌ها بدین قرار است1 :ـ موقعیت زمین در فضا, 2ـ مکان, زمان و نقشه‌های جغرافیایی, 3ـ قاره‌ها, 4ـ کوه‌ها, 5ـ فلات‌ها و زمین‌های مرتفع, 6ـ جلگه‌ها, 7ـ اقی...

مشخصات و ویژگی‌های جغرافیایی قاره 'آمریکا 'دراین کتاب به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان بازگو می‌شود .کتاب شامل این مطالب است :وسعت و موقعیت جغرافیایی, پوشش گیاهی و پراکندگی جانوری, رودخانه آمازون به عنوان دومین رودخانه بزرگ جهان و طبیعت پیرامون آن, رشته کوه آند به عنوان دومین رشته کوه بلند جهان و انواع حیوانات و گیاهان آن, دشت‌های وسیع مرکزی قاره آمریک...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۶۷ مقاله