آفتاب

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۸ مقاله

مجموعه حاضر مشتمل است بر 1253آزمون چهار جوابی درس تاریخ همراه با پاسخ تشریحی دوره سه ساله نظام جدید و پیش دانشگاهی که برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور تهیه شده است .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۸ مقاله