آفتاب

ادبیات زبانهای هلنی یونانی کلاسیک

ادبیات زبانهای هلنی یونانی کلاسیک

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله


در کتاب مصور حاضر، نگارنده در مقدمه، خاطرنشان می‌سازد: 'الهه‌گان یونانی، بیان‌گر جنبه‌هایی از روان‌ ما هستند که بخشی از ناخودآگاه جمعی است. هر یک از ما جنبه‌هایی از ویژگی‌های هفت الهه را در خود داریم؛ ممکن است برخی زنان، بیش‌تر از آن که 'آتنایی' باشند از ویژگی‌های 'دیمیتری' برخوردار باشند و در برخی دیگر 'آفرودیت' پررنگ‌تر از 'هرا' باشد، اما برای دست‌یابی به...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله