آفتاب

ادبیات اسپانیائی و پرتغالی

ادبیات اسپانیائی و پرتغالی

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله


نوشتار حاضر حاوی مطالبی در خصوص گرایش‌ها ـ تحولات و تنش‌هایی است که ادبیات اسپانیایی را در آمریکای لاتین تحت تاثیر قرارداده و سبکی نو به نام سبک اسپانیایی ـ آمریکایی را به‌وجود آورده‌است. این کتاب مشتمل بر 5 بخش است و عناوین آن عبارتنداز: ادبیات دوران تسخیر آمریکا ـ ادبیات دوران استعمار ـ استقلال سیاسی و وابستگی ادبی ـ بازگشت کشتی‌های ویژه حمل کالا و بازپسگ...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله