آفتاب

ادبیات زبانهای ژرمنی آلمانی

ادبیات زبانهای ژرمنی آلمانی

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله


در بخش نخست کتاب, ادبیات و آثار ترجمه شده‌ی آلمانی به زبان فارسی, از دوره‌ی روشنگری به بعد معرفی و بررسی شده است. (منظور از ادبیات آلمانی, کلیه‌ی آثار نویسندگانی است که زبان نگارش آنان آلمانی بوده است). بخش دوم کتاب نیز شامل کتاب شناسی آثار ادبی ترجمه شده‌ی آلمانی به فارسی است که بر اساس الفبای نام نویسنده یا شاعر تدوین گردیده است.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله