آفتاب

ادبیات انگلیسی و آنگلوساکسون

ادبیات انگلیسی و آنگلوساکسون

نمایش ۱ تا 25 از ۵۲ مقاله


کتاب حاضر 'تاریخ ادبیات انگلیسی 'است که طی آن به گونه اجمالی ادبیات انگلیسی از قدیم‌ترین ایام تا روزگار معاصر (دوره قرن بیستم) شرح و بررسی می‌شود . 'ادبیات کهن انگلیسی', 'ادبیات دوره میانه', 'شعر و نثر عهد الیزابت', 'جان میلتون و روزگارش', 'دوره بازگشت درام و نثر 'و 'درام و شعر قرن بیستم 'از مباحث این کتاب هستند .در پایان کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی و فهرست...جلد دوم 'سیری در تاریخ ادبیات انگلیس 'مروری است بر جریان‌های ادبی انگلیس که به زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی, به ارزش 4واحد تدوین شده است .مباحث کتاب با عصر 'درایدن '(شاعر و نمایش نامه نویس انگلیسی) آغاز می‌شود, پس از آن جریان‌های ادبی انگلیسی در قالب این موضوعات یا دوره‌ها شرح و بررسی می‌گردد' .عصر الکساندر پوپ و...

((سیری در تاریخ ادبیات انگلیس)) عنوان کتابی است به زبان انگلیسی که در آن دوره‌های مختلف ادبیات انگلیس, زمینه‌های اجتماعی و پیدایش گونه‌های ادبیات, همچنین احوال و آثار نویسندگان و شعرای برجسته این سرزمین ـ از قدیم‌ترین ایام تا زمان معاصر ـ شرح و بررسی می‌شود .این کتاب در واقع طرحی است مجمل از تاریخ ادبیات انگلیس, ضمن آن که نمونه‌هایی از آثار اشخاص نیز در آ...در اولین شماره از مجموعه حاضر شرح حال مجملی از سی و هفت تن از نویسندگان انگلیسی زبان سراسر دنیا که در زمینه داستان, نمایشنامه و شعر فعالیت داشته اند ـ به زبان انگلیسی ـ به طبع رسیده است‌; همچنین فهرستی از آثار منتشر شده هر یک از این نویسندگان فراهم آمده است.

((راهنمای ادبیات انگلیسی)) کتابی است متضمن نقد و بررسی بیش از پنجاه داستان کوتاه, دویست و پنجاه شعر و پانزده نمایش‌نامه معروف از ادبیات انگلیسی, امریکا, فرانسه و ژاپن .کتاب حاضر منبعی است برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی که در سه بخش تدوین شده است :((نقد و بررسی داستان‌های کوتاه)), ((نقد و بررسی شعر)) و ((نقد و بررسی نمایش‌نامه‌ها)) .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۲ مقاله