آفتاب

تاریخ و نقد ادبی

تاریخ و نقد ادبی

نمایش ۱ تا 25 از ۲۹۳ مقاله
در مجموعه حاضر 30رمان معروف جهان با انتخاب و ویرایش((اسماعیل سلامی)) معرفی و بررسی می‌شود .بخش نخست کتاب با توصیفی از زندگی, شخصیت و دوران حیات نویسنده آغاز می‌گردد .در این بخش, خواننده با رویدادهای مختلف زندگی نویسنده و انگیزه او برای نوشتن رمان, آشنا می‌شود .بخش‌های بعد, به ویژگی‌های بنیادین هر رمان از قبیل طرح داستان, تحلیل شخصیت, زمان و مکان داستان,...

'اتاقی از آن خود' سرآغاز یک جریان فکری بسیار انقلابی است که به طور کلی نظریه‌پردازی فمینیسم و به طور خاص نقد ادبی فمینیسم را شکل می‌دهد. 'این کتاب نه تنها به لحاظ شیوه نگارش و نثر مدرنیست آن انقلابی محسوب می‌شود, بلکه وولف در این کتاب مبتکر تفکری فمینیستی است که محور اصلی آن زن و تبعیض جنسیتی است که حضور او را در کل دانش بشر, و به ویژه در ادبیات, رقم می‌زند....کتاب حاضر به بررسی تلاقی ادبیات در زبانهای مختلف و روابط پیچیده آن در گذشته و حال و روابط تاریخی آن از حیث تاثیر و تاثر در حوزه‌های هنری ـ مکاتب ادبی ـ جریانهای فکری ـ موضوعات ـ افراد و ...می‌پردازد .در این اثر سعی شده همه جنبه‌های شعر روایی و سیر تحول آن در ادبیات جهانی بطور مفصل و دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این کتاب در قالب 81 فصل ارائه شده و برخی مباحث آ...

این کتاب حاوی نوشته‌هایی است از 'فتح‌الله بی‌نیاز' درباره مباحث و نظریه‌های مربوط به نقد و تحلیل یک نوشتار که این عناوین را دربر می‌گیرد: معرفی مقدماتی ساختار در ادبیات داستانی‌؛ شکل‌های حضور زمان در داستان‌؛ زیباشناسی 'تصادف' و 'واقعه' در ادبیات‌؛ روان‌شناسی گفت و گو در داستان کوتاه‌؛ گروتسک در ادبیات داستانی‌؛ از رئالیسم ساده تا رئالیسم جادویی‌؛ داستان سیا...دوازده مقاله از نویسندگان ایرانی و خارجی در این مجموعه گرد آمده که با موضوع ادبیات و تحقیق ادبی در ماهنامه رودکی ـ بین سال‌های 1350تا 1356 به چاپ رسیده است .عنوان مقالات کتاب بدین قرار است' :سیری در ادب معاصر گینه/ قاسم صنعوی', 'ادبیات ژاپن در یکصد سال اخیر و نگاهی به قبل از آن/ رنه سیفر, ترجمه قاسم صنعوی', 'عصر شوا در ادبیات ژاپن/ ترجمه قاسم صنعوی', 'فرو...

ترجمه حاضر بیانگر ادبیات تطبیقی ایران و چین است که طی آن اسطوره‌های این دو کشور بررسی می‌شود .هدف از تالیف این کتاب, ریشه‌شناسی اسطوره‌های ((شاهنامه)), ((فرهنگ شن ین آی)), بررسی خاستگاه صوفی‌گری در شرق و بازنگری یشت‌های اوستاست .مطالب حاضر ذیل ده فصل فراهم آمده است :((بهرام یشت ـ همتایان و خاستگاه‌ها)), ((برخی آیین‌های ایران و چین باستان)), ((خاندان گودرز...

مشخصه بارز اثر حاضر, بررسی مقوله مورد بحث(اومانیسم) از دیدگاهی کثرت گرایانه و نشان دادن لایه‌های مختلف معنایی آن در بسترهای ایدئولوژیک گوناگون و دوره‌های تاریخی مختلف است .((تونی دیویس)) در این کتاب, با نگاهی ساختار شکنانه به((روایت کلان)) اومانیسم به مثابه میراث رنسانس و عصر روشنگری, نشان می‌دهد که این روایت عمدتا در قرن نوزدهم ساخته شده و در واقع اختراع...

کتاب ترجمه‌ای است از چند سخنرانی 'خورخه لوئیس بورخس 'شاعر و نویسنده آرژانتینی, که بورخس در آن به نوعی عقاید خود را درباره شعر و گاه رمان آشکار کرده است .وی در این گفتارها به سروده‌های چند شاعر اشاره نموده برخی مفاهیم و تفکر زیبایی شناختی آنها را یادآور می‌شود' .هنر شعر', 'معماری شعر', 'استعاره', 'قصه‌گویی', 'موسیقی کلام و ترجمه', 'تفکر و شعر 'و 'معتقدات...کتاب متضمن شانزده گفتار در اسطوره‌شناسی و حماسه‌پژوهی است که در دو بخش فراهم می‌آید .بخش نخست مشتمل بر ده گفتار است که در آن, نگاه پژوهشگر, بیشتر به سرزمین‌های واقع در خاور 'ایران زمین بزرگ 'یعنی کشور پهناور 'چین 'معطوف است ;بدین ترتیب که وی یادمان‌های کهن ایرانی را با همتاهای آنان در گنجینه فرهنگ قوم ساکن آن سرزمین می‌سنجد و ریشه‌یابی می‌کند .در شش گفتا...

'پساساختارگرایی 'جنبشی است در حوزه علوم انسانی که عمدتا در دهه‌های پایانی قرن بیستم مطرح گردید و رشته‌های گوناگونی از فلسفه, جامعه‌شناسی, نقد, زیباشناسی و مانند آن را تحت تاثیر قرار داد .در کتاب ترجمه‌ای از ده نوشتار مرتبط با پسا ساختارگرایی در مطالعات ادبی آمده است که عبارت‌اند از' :ساختار, نشانه, و بازی در گفتمان علوم انسانی/ ژاک دریدا', 'کلام, مکالمه,...مطلب آغازین کتاب, نوشته‌ای است تحت عنوان 'نقد, آفرینشی در زبان 'که طی آن نگارنده خاطر نشان می‌کند' :نقد دنباله‌روی کردن از اثر نیست ;همان طور که اثر دنباله‌روی کردن از جهان نیست .روایت ادبیات از جهان, فراسوی روابط واقعی این جهانی قرار می‌گیرد و نویسنده‌ای که می‌خواهد جهانی بیافریند, مجبور نیست از روابط حاکم بر جهان تبعیت کند .نقد نیز در صورتی می‌تواند ماه...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۹۳ مقاله