آفتاب

واژه نامه ها و دایره المعارفها

واژه نامه ها و دایره المعارفها

نمایش ۱ تا 25 از ۳۴ مقاله


در این کتاب, برخی کتاب‌های مشهور نویسندگان جهان بر حسب تعداد حروف کتاب, به اختصار ـ با درج نام کتاب و نویسنده ـ معرفی شده است .بخش آغازین کتاب, اطلاعاتی است درباره برندگان جایزه نوبل, القاب نویسندگان و شاعران نامی ایران و جهان, نویسندگان اهل سیاست, کتاب‌هایی که در زندان نوشته شده, سانسور کتاب, قهرمانان کتاب‌های معروف, آرامگاه بزرگان ادبیات ایران, و نویسن...

این کتاب مرجع, در بردارنده تعریف و توضیح بیش از هزار واژه ادبی است با مدخل‌هایی همچون 'حماسه', 'تراژدی 'و 'کمدی 'تا اصطلاحات خاص‌تری نظیر 'انتزاعی', 'ملموس', 'رابطه عینی 'و مانند آن .تعریف بیشتر مدخل‌ها به صورت مقالاتی کوتاه بوده که گاه برای هر مدخل مثالی هم درج شده است .

در مجموعه حاضر تعدادی از تلمیحات رایج در سنت‌های فرهنگی ـ ادبی اروپایی و نیز مسیحی ـ یهودی فراهم آمده, توضیحی مختصر درباره هر یک با عنوان انگلیسی و آوانگاری درج شده است. این اسامی به ترتیب الفبای انگلیسی به طبع رسیده است.مجموعه حاضر که نوعی فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد است براساس 'واژه‌نامه اصطلاحات ادبی 'اثر ج.آ.کادن, همراه با 'واژه‌نامه فشرده اصطلاحات ادبی 'اثر 'کریس بالدیک 'تدوین گردیده است .به این ترتیب, که از میان واژه‌های این دو واژه‌نامه, اصطلاحات و واژه‌های مهم و رایج به همراه واژه‌های موجود در عرصه ادبیات و نقد معاصر برگزیده شد تا به نوعی در بردارنده واژگان, مفاهیم...((فرهنگ واژگان ادبی)) به سه زبان انگلیسی, فارسی و عربی تهیه شده و به ترتیب حروف انگلیسی تنظیم گردیده است .ضمن آن که برای دست‌یابی به اصطلاحات فارسی و عربی دو فهرست واژگان فارسی و عربی با ذکر شماره به چاپ رسیده است .در این مجموعه فهرست واژگان و اصطلاحات مربوط به ادبیات درج گردیده است. فهرست‌ها بر حسب الفبای انگلیسی و توضیحات فارسی به شیوه‌ی توصیفی فراهم آمده است. در کتاب هم چنین نمایه‌ی اعلام, و نمایه‌ی فارسی ـ انگلیسی به چاپ رسیده است. کتاب با شرح عبارت (اکمه ایسم) ''Acmeism آغاز می‌شود و با اصطلاح 'made play ـ well' (نمایش نامه‌ی خوش ساخت) پایان می‌پذیرد.جلد اول از مجموعه‌ی حاضر که به ترتیب حروف الفبایی گردآوری شده، شامل شرح حال مختصر بزرگان ادبیات جهان، شاهکارهای ادبی جهان خلاصه‌ای به همراه آن‌هاست. این جلد با 'آرستروپ' آغاز و به 'بروشیر' ختم می‌شود.شماره‌ی چهارم این مجموعه حاوی شرح زندگی و فعالیت عده‌ای دیگر از ادبیات و نویسندگان جهان، و چکیده‌ای از شاهکارهای ادبی است که به ترتیب حروف الفبایی گردآوری شده است. این جلد با 'سائل ـ مولانا' آغاز می‌شود و با 'فورد' پایان می‌گیرد.فرهنگ حاضر، سومین شمارگان از مجموعه‌ی 'فرهنگ ادبیات جهان' است که دربردارنده‌ی شرح زندگی و فعالیت شخصیت‌های ادبی جهان، معرفی شاهکارهای هر نویسنده به همراه خلاصه‌ای از آن‌ها است. این شماره با 'خانم هندوستانی'، آغاز و به 'بیراگودیوپ' ختم می‌شود.مجلد پنجم از مجموعه‌ی 'فرهنگ ادبیات جهان' مشتمل بر شرح زندگی و معرفی احوال و آثار، و خلاصه‌ای از شاهکارهای ادبی است. این شماره با 'قائلی' آغاز می‌شود و با 'لیدی مکبث از ناحیه‌ی متسنسک' پایان می‌گیرد.جلد دوم از مجموعه‌ی حاضر، شامل شرح حال مختصری از شخصیت‌های ادبی جهان، معرفی آثار آن‌ها، به انضمام چکیده‌ای از شاهکار هر یک است. این مجلد با 'پائوستوفسکی' آغاز و به 'جبار ـ آسیه' ختم می‌شود.مجلد ششم این اثر که شامل معرفی اشخاص، آثار، اصطلاحات با معرفی 'مآثر رحیمی' آغاز می‌شود و با یو. اس. ای (مجموعه‌ای از سه کتاب 'جان داس پاسوس، و شرح سه دهه‌ی اول قرن بیستم) خاتمه می‌پذیرد.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۴ مقاله