آفتاب

فلسفه و نظریه

فلسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۲۱۶ مقاله

نگارنده در بخش نخست کتاب، تعریفی از 'ادبیات' به دست داده، به مشخصه‌هایی که پیدایش ادبیات نوین را میسر ساخته‌اند، اشاره می‌کند. در بخش دوم، ادبیات به منزله‌ی واقعیتی مجازی، تعریف می‌شود. دنیایی که با واقعیت روزمره شروع می‌شود، اما واقعیت روزمره نیست، چیزی فراتر از واقعیت این جهانی است مانند فیلم 'پارک ژوراسیک' و همین جاست که ادبیات به مفهوم کلاسیک آن، یعنی تر...

نگارنده به منظور معرفی پل دودمان ـ یکی از منتقدان ادبی و تفکر در عرصه‌ی فلسفه ـ بحث خود را با طرح سوال 'چرا دودمان؟' آغاز می‌کند. در این بخش، وی تصریح می‌کند: 'او یکی از چهره‌های برجسته در تاریخ اندیشه‌ی انتقادی و مناظرات مستمر در عرصه‌ی نقادی است. خوانش‌های نوآورانه و موشکافانه‌ی او روشن‌گر زوایایی از نه تنها متون ادبی بلکه مسائل مربوط به زبان، فلسفه و سیاس...مجموعه‌ي حاضر، حاوي مقالاتي است از فرماليست‌هاي روس در حوزه‌ي ادبيات كه پس از ديباچه و مقدمه‌اي از رومن ياكوبسون و ت. تودوروف اين عناوين را شامل مي‌شود: نظريه‌ي روش فرمال/ بوريس آيخن باوم، هنر هم چون فرآيند/ ويكتور اشكلوفسكي، واقع‌گرايي در هنر/ رومن ياكوبسون، كوشش‌هاي سبك‌شناسي/ ويكتور وينوگرادوف، مفهوم ساخت/ يوري تينيانوف، درباره‌ي تحول ادبي/ يوري تينيانوف،...

نگارنده در اين كتاب، تصويري از فرهنگ غرب و شرق به دست مي‌دهد، ضمن آن كه تاثير غرب‌زدگي را در مطبوعات و ادبيات، نيز حكومت‌داري مشرق‌زمين را خاطرنشان مي‌سازد. وي در خصوص فرهنگ غرب، معتقد است: درمردم‌سالاري غرب از كشيش گرفته تا دانشمندان و تا سياستمدار، سخني از خدا به ميان نمي‌آيد و نهايت افتخار آن‌ها تا اين‌جا است، تا مردم است؛ اما تمدن اسلامي از مردم هم فراتر...

اين كتاب به بررسي انديشه‌هاي ژوليا كريستوا ـ از فيلسوفان قرن بيستم بلغار ـ اختصاص يافته است. بر اين اساس، در فصل نخست كتاب نكات كليدي متن بنيان‌شكن او يعني انقلاب در زبان شاعرانه، بررسي گرديده است. اين نظريه دربردارنده‌ي نظريه‌ي زبان، امر نشانه‌اي و امر نمادين است. فصل دوم، زيربناي نظريه‌ي كريستوا را درباره‌ي زبان و نحوه‌ي در فرآيند بودن سوبژكتيويته شامل مي‌...نگارنده در اين كتاب، ساختار و عناصر سازنده‌ي نقد ادبي را از پنج منظر جامعه‌شناسي، روان‌شناختي، اسطوره‌اي، صورت‌گرايي و اخلاقي مطمح نظر قرار مي‌دهد. هم‌چنين در هر بخش از كتاب چند نمونه از آثار سخنوران برجسته‌ي قديم و جديد را به محك نقد مي‌گذارد. براي نمونه نگارنده در مبحث نقد ادبي بر بنياد اخلاق، از اشكالات نظريه‌ي اخلاقي بودن الزامي هنر، سخن مي‌راند. به تصري...نگارنده در آغاز اين كتاب، تعريفي از نقد ادبي و تفاوت آن در دوران كلاسيك و معاصر به دست مي‌دهد. وي معتقد است: در دوران جديد، مراد از نقد ادبي، نشان دادن معايب اثر نيست. زيرا نقد ادبي به بررسي آثار درجه‌ي يك و مهم ادبي مي‌پردازد و در اين‌‌گونه آثار بيش از اين كه نقاط ضعف، مهم باشد، نقاط قوت مطرح است. بنابراين منتقد ادبي مي‌كوشد با تجزيه و تحليل آن اثر ادبي اول...نويسنده در اين اثر به بررسي آثار دريدا و شالوده‌شكنان پيرو او، هم‌چنين به تشريح و تفسير راهبرد‌هاي خوانش و نوشتار شالوده‌شكن و پي‌آمدهاي آن براي انديشه‌ي امروزي مي‌پردازد. در تعريف شالوده‌شكني آمده است: شالوده‌شكني همراه يادآور پيوند ريشه‌شناختي بين بحران (crisis) و نقادي (criticism) است. شالوده‌شكني روشن مي‌كند كه هرگونه چرخش اساسي در انديشه‌ي تاًويلي هميشه...كتاب حاضر مجموعه‌اي از جستارهاي گوناگون درباره‌ي نظريه و نقد ادبي جديد است كه با هدف نشان دادن تكثر آرا و تاكيد بر شالوده‌ي دموكراتيك اين حوزه از علوم انساني به چاپ رسيده است. مباحث كتاب بدين‌قرار است: مرگ مولف در نظريه‌هاي ادبي جديد، تباين و تنش در شعر نشاني، فراداستان: سبكي از داستان‌نويسي در عصر پسامدرن، ساختار يك رمان پسامدرن، ملاحظاتي درباره‌ي چشم‌اندا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۱۶ مقاله