آفتاب

فلسفه و نظریه

فلسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۲۱۶ مقاله

در جلد نخست این مجموعه هفده مقاله درباره شخصیت‌های اصلی چند داستان خارجی و ایرانی گردآوری شده است .شخصیت اصلی این داستان‌ها عمدتا کودکان یا نوجوانان هستند .مقالات کتاب عبارت‌اند از' :آلیس, مسافر سرزمین خیال و رویا/ بزرگمهر شرف‌الدین نوری', 'آن شرلی, دختر دره رنگین/ معصومه عطیف', 'احمد در جستجوی رازهای مه آلود/ سجاد صاحبان زند', 'استنلی, گریز از گودال‌های گذش...جلد دوم از کتاب 'فرهنگ توصیفی شخصیت‌های داستانی 'مشتمل بر نوزده مقاله است که طی آن شخصیت‌های اصلی چند داستان بررسی شده است .شخصیت اصلی این داستان‌ها عموما کودکان یا نوجوانان هستند .مقالات کتاب از این قرارند' .روبرتا, دختری که برای خوبی کردن آفریده شده/ آیدا امیرشاهی', 'زه زه, زاده سرزمین قهوه و رنج/ مهدیه نظری', 'ساداکو, هزار درنا برای 'صلح و زندگی بچه‌ه...

کتاب حاضر, حاوی مقالاتی است که هر یک از آنها ره‌یافتی در نقد ادبی مدرن یا مفاهیمی از نظریه ادبی مدرن را تبیین می‌نماید .فرمالیسم, نقد روان کاوانه, پسامدرنیسم, فمینیسم و مطالعات فرهنگی, از جمله مباحث این کتاب هستند ;همچنین برخی از آثاری که در این کتاب نقد گردیده, عبارت‌اند از' :جزیره سرگردانی 'و 'سرگردان 'اثر 'سیمین دانشور', داستان کوتاه 'بچه مردم 'اثر 'جل...کتاب حاضر ترجمه 'لذت متن 'نوشته 'رولان بارت 'است که در سال 1973تالیف شده است' .لذت متن, کتابی گزین گویانه و قطعه‌پردازانه است که اوج و عصاره تاملات بارت در باب ادبیات و نظریه ادبی به شمار می‌رود ...بارت در این جا ... از دو مفهوم 'لذت 'و 'سرخوشی 'سخن می‌گوید ...اما بارت 'لذت 'و 'سرخوشی ' را به سادگی در تقابل با هم و یا در کنار هم قرار نمی‌دهد' ...لذت 'بارت...مجموعه حاضر مشتمل بر هفت مقاله است که در سه بخش تنظیم شده است .بخش نخست شامل دو مقاله در باب مبانی نظری هنر است .نگارنده در مقاله اول (منطق هنر) به دقت ریاضی گونه احساس در هنر و تراکم روابط علی موجود در آن تاکید کرده است .مقاله دوم این بخش درباره منشا و خواستگاه هنر است . موضوع بخش دوم کتاب درباره مبانی نظری شعر بوده که در مقاله نخست درباره شان و جایگاه ت...

اطلاعات این کتاب به اختصار درباره‌ی 'ساختارگرایی' (زمینه‌ی زبان‌شناسی, ساختارگرایی پراگ, محور گزینشی و محور هم‌نشینی, نشانه‌شناسی, روایت‌شناسی, تاویل متن ساختاری و مانند آن), 'روان‌کاوی', 'نوع ادبی و تبادل منطقی', 'بذله‌گویی عامه', 'ابزار شالوده‌شکنی' و 'انواع گفتار در درمان' است که در پایان ضمن اشاره به زندگی تی. اس. الیوت, یکی از آثار او به نام 'سرزمین ستر...

نویسنده در کتاب مهمترین مقوله های مربوط به نظریه را مطرح و بررسی کرده همچنین دیدگاه های گوناگون درباره هر یک را معرفی می کند. او از نقش نظریه در اندیشه درباره ادبیات, هویت انسانی, و قدرت زبان سخن می گوید و از این رهگذر, خواننده را با اندیشه های مربوط به دو دهه گذشته آشنا می کند. نویسنده یادآور می شود: نظریه میل به سلطه را در شما برمی انگیزد: امیدوار می شوید...کتاب حاضر در هشت فصل تنظیم شده است. فصل اول با عنوان 'خوانش معنادار' به شرح زمینه‌های شکل‌گیری رویکردهای آنگلوساکسونی به ادبیات اختصاص دارد. در فصل دوم, 'خوانش شکل‌مدار', رویکردهای صورت‌گرایان روسی بررسی می‌شود و مفاهیم بنیادی مطرح شده از سوی صورت‌گرایان روسی و اندیشمندان حلقه پراگ شرح داده شده است. فصل سوم مشتمل است بر بررسی مواضع ساخت‌گرایان فرانسوی. در فص...

کتاب حاضر پژوهشی است در زمینه((نقد ادبی)) که در شش بخش گردآمده است: ((مقدمات)), ((گزارشی از گذشته‌ها)), ((نظریه‌های ادبی)), ((نقد بر مبنای نظام‌های علوم انسانی)), ((نظریات مطرح امروز)) و ((فرهنگ و فهرست)) .در این نوشتار بعد از اشاره به عقیده قدمای یونان, نقد مسلمین و ایران و هند, مقوله((نقد ادبی)) در قرن بیستم تبیین می‌شود .نگارنده هدف عمده از تالیف کتاب...این کتاب که به قصد آشنایی دانش‌آموزان با نقد ادبی, تدوین گردیده, با زبانی ساده و ذکر تمرینات و خودآزمایی‌های پژوهشی, مخاطب را با تعریف نقد و جریان‌ها و مسائل و رویکردهای مختلف نقد ادبی آشنا می‌کند .مولفین در فصل اول, به اجمال تاریخچه نقد ادبی را در ایران و جهان مطرح می‌کنند . در فصل دوم رویکردهای جدید نقد ادبی مانند نقد زبان‌شناسی, نقد علمی, نقد روان‌شناخت...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۱۶ مقاله