آفتاب

فلسفه و نظریه

فلسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۲۱۶ مقاله

در این کتابچه به اختصار مکاتب نقد ادبی و دیدگاه‌های آن ـ بر مبنای اخلاق, روان‌شناسی, جامعه‌شناسی, زیبایی‌شناسی و اسطوره‌شناسی ـ معرفی می‌شود .در بخش دوم نیز نوشته‌هایی کوتاه از((تی.اس.الیوت)) درباره((سنت)), ((دانته)), ((شعر آزاد)), ((شعر و نمایش)), ((شعر و فلسفه)) و ((موسیقی و شعر)) به چاپ رسیده است .

((رساله لونگینوس)) نوشته‌ای است کهن از نویسنده‌ای گمنام که تاریخ نگارش آن به قرن اول میلادی می‌رسد .موضوع اصلی رساله به((ریطوریقا)) یا فن بلاغت است که در آن از کلام شکوهمند یا مجلل و تاثیری که ترکیب کلام بر خواننده می‌گذارد, سخن می‌رود .لونگینوس در این رساله, شکوه و تاثیر بخشی سخن را شرح می‌دهد و طی آن قطعاتی را با شور و علاقه از آثار نویسندگان و شاعران قد...نگارنده در کتاب حاضر بر آن است شیوه علمی و روش تصحیح انتقادی متون را به مخاطبان بیاموزد .به همین منظور وی ابتدا کلیاتی درباب تصحیح انتقادی, تاریخچه نقد متون, مصحح و نسخه‌های خطی به دست می‌دهد ;سپس مباحث اصلی را ذیل این عناوین ـ همراه با نمونه‌های متعدد ـ عرضه می‌کند' :نسخه شناسی', 'اشتباه و غلطهای نسخه خطی و علل وجود آن‌ها', 'راه عملی تصحیح انتقادی', 'روش...کتاب حاضر با هدف آشنا ساختن مخاطب با شیوه مطالعه درست نیز شیوه نقد و سنجش و ارزیابی آثار ادبی به خصوص نوشتن مقاله های نقد ادبی, تدوین یافته است. در مقدمه کتاب آمده است: '[نویسنده در] کتاب, با زبانی روشن... مراحل گوناگون آموزش و مطالعه نقد ادبی را به علاقه مندان و دانشجویان [آموزش می دهد]... در بخش های مختلف کتاب, مثال های زیادی برای روشن شدن موضوع های مطرح ش...جلد سوم از این مجموعه شامل مباحثی است درباره آگاهی و عرفان و زمینه‌ها و انگیزه‌های آن که در کنار آن به تاریخچه‌ای از تصوف و شکل‌ها و روش‌های آن اشاره می‌شود ;نیز برخی آرا و نظریه‌های مربوط به عرفان به اجمال نقد و بررسی می‌گردد .در این نوشته ابتدا از آرمان‌ها و اساس آنها سخن به میان آمده, نگارنده معتقد است که این آرمان‌ها رابطه ثابتی با شناخت انسان دارد .در پی آن, به مفهوم آزادی, تاریخچه‌ای از آزادی خواهی, شکل‌ها, عامل‌ها و نقش‌های آزادی اشارتی شده است .نگارنده با رویکردی دینی ابتدا نکاتی درباره مفهوم نقد, ضرورت نقد, معیار نقد, روش نقد و قلمرو نقد مطرح می‌سازد ;سپس در بحث 'نقد هدف‌ها 'از نیازها, دگرگونی هدف‌ها, ضرورت انتخاب و مانند آن سخن می‌گوید ;همچنین براساس دیدگاه خود, روش نقد هدف‌ها را توضیح می‌دهد .مبحث پایانی کتاب مربوط به نقد مکتب‌هاست .نگارنده تصریح می‌کند ...' :آنچه وضعیت فکری امروز من است در...

بخش نخست 'ساختار و تاویل متن 'ـ که در یک مجلد با چاپ جدید عرضه می‌شود ـ درباره تکامل تاریخی روش ساختاری پژوهش متون ادبی است .بحث با زبان‌شناسی 'سوسوز و منطق 'پیرس آغاز می‌گردد و ادامه آن به شرح نظریه‌های ادبی اندیشمندانی می انجامد که از آن جمله‌اند :شکلوفسکی, یاکوبسن, باختین, موکاروفسکی, اسپیتزر, پروپ, یولس, برمون و گرماس .در بخش دون کتاب, از اندیشه‌هایی...

'سارختاگرایی 'و 'هرمنوتیک 'موضوع پنج جلسه از درس‌های 'بابک احمدی 'در دانشگاه امیرکبیر بوده که متن بازنویسی آن در کتاب حاضر به طبع رسیده است .نویسنده خاطر نشان می‌کند' :موضوع درس گفتارها دو آیین فکری مهم بودند که در نیمه دوم سده بیستم در قلمرو سخن‌های فلسفی و علوم انسانی پدید آمدند, رشد کردند و سرچشمه تاثیرهای فراوان شدند .آیین نخست ساختار گرایی است, که ا...مطالب این نوشتار با هدف ساده سازی مفهوم ساخت شکنی و تبیین آن به کمک تحلیل داستانی از نظامی گنجوی تدوین یافته این عناوین را شامل می شود: 'پیشینه شالوده شکنی', 'ساخت شکنی به مثابه گذر از ساخت گرایی', 'ساخت شکنی و تقابل های دوگانه', 'ساخت شکنی در فرایند تحلیل' و 'داستان بشر پرهیزگار'.کتاب, متضمن ترجمه‌هایی است درباره 'میخاییل باختین '(نویسنده و اندیشمند روس) که در دو بخش تدوین شده است .بخش نخست, حاوی مقالاتی است از چندتن از اندیشه‌گران برجسته جهان درباره باختین .دو مقاله نخست از کتاب 'منطق مکالمه 'نوشته 'تودروف 'انتخاب گردیده که درباره اندیشه و زندگی باختین است .مقاله بعدی مقدمه‌ای است که 'رومان یاکوبسون 'بر کتاب 'مارکسیسم و فلسفه زب...

شالوده شکنی پیوسته یادآور پیوند ریشه شناسانه میان 'بحران ()CRISIS 'و 'نقادی (CRITICISM) 'است .این پیوند گویای این واقعیت است که هر تغییر بنیادین در اندیشه تاویلی, همواره باید در برابر محدودیت‌های ناشی از عبث جلوه کرده, قد علم کند .شالوده شکنی که در آغاز طرح بحث بیشتر در پهنه ادبیات مطرح شد و تا سال‌ها نیز در همین زمینه و در محدوده نهادهای دانشگاهی باقی م...نگارنده در این تحقیق, با انتخاب ده نویسنده معاصر, عناصر داستانی آثار هر یک را از منظر ادبی و از بعد اجتماعی بررسی و ارزیابی نموده است .وی به همین منظور, وضعیت سیاسی, فرهنگی و اجتماعی ایران از سال 1300تا 1357 را به پنج دوره تقسیم می‌کند و براساس وضعیت حاکم در هر دوره, مباحث خود را به میان می‌کشد .این دوره‌ها عبارت‌اند از' :دوره اول 1305 :ـ '1285, 'دوره دوم...

مجموعه حاضر مشتمل است بر نه مقاله از نویسندگان ایرانی و خارجی در خصوص نقد و بررسی آثار شاعران ایران و جهان .عناوین مقالات عبارت‌اند از : 'ققنوس شعر روزگار /...حسین منزوی', 'سیری در سلوک معنوی اخوان ثالث/ داریوش آشوری', 'سفر حجمی در خط زمان/ ضیائ موحد', 'سهراب سپهری صیاد لحظه‌ها/ داریوش آشوری', 'شاعر ناب و نایاب/ حسین منزوی', 'ازرا پاوند, اسطوره شکست/ هرمز...

نویسنده در این کتاب به زعم خویش عرب ستیزی در ادبیات فارسی معاصر را بررسی کرده است . مباحث اصلی کتاب در سه بخش 'آثار مردان , دیدگاه مردان (محمدعلی جمال زاده , صادق هدایت , صادق چوبک , مهدی اخوان ثالث , و نادر نادرپور)', 'آثار زنان (فروغ فرخزاد , طاهره صفارزاده و سیمین دانشور' و 'مردی میانه رو (جلال آل احمد)' تدوین یافته است . نویسنده در بخشی از کتاب خاطر نشان...کتاب حاضر ترجمه‌ای است از ((Critical Practice))اثر ((کاترین بلزی)) که نویسنده در فصل نخست (نقد و شعور متعارف) نقد ادبی سنتی را توصیف و تحلیل می‌کند و طی آن اشارتی دارد به ((واقعگرایی وانمودی)) که متضمن پیامدهای ایدئولوژیک معینی است ;همچنین معرفی نحله‌های نقد جدید, بررسی دیدگاه‌های ((نورتروپ فرای)) در عرصه نقد, نیز بیان مقوله ((قدرت خواننده)) که در آن نقش...((فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی)) نام کتابی است که به کوشش((بهرام مقدادی)) ترجمه و تالیف شده است .این فرهنگ مشتمل بر اصطلاحات نقد ادبی از عصر افلاطون تا روزگار ماست .فرهنگ اصطلاحات شامل 164اصطلاح نقد ادبی است ;هر چند برخی از مدخل‌ها به اشخاص, سبک‌ها و مکتب‌ها مرتبط است .با این وصف, فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی نخستین کتاب است که به صورت تخصصی در حوزه نقد ادبی در ایر...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۱۶ مقاله