آفتاب

فلسفه و نظریه

فلسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۲۱۶ مقاله
این فرهنگ به زبان انگلیسی, شامل شرح اصطلاحات ادبی است که گاه با ذکر شواهد و مثال‌هایی, به اختصار فراهم آمده است.این کتاب به زبان انگلیسی و به شیوه 'دست‌نامه 'متضمن بررسی دیدگاه‌ها و روش‌های معمول در نقد ادبی ـ در دوران معاصر ـ است که در آن این مباحث تدوین گردیده است :نقد سنتی, نقد ادبی از نظرگاه روان‌شناسی و جامعه‌شناسی, نقد جدید, نقد اسطوره‌ای, نقد تاریخی, نقد اخلاقی و سایر شیوه‌های معمول که با ذکر مثال و بیان نقاط ضعف و قدرت هر روش فراهم آمده است .

کتاب حاضر 'تاریخچه نقد ادبی 'است که به بررسی شخصیت‌ها, آثار و جریان‌های حوزه نقد ادبی از قدیم‌ترین ایام تا روزگار معاصر, اختصاص دارد .بدین ترتیب, کتاب متضمن مباحثی است به زبان انگلیسی درباره اشخاص مختلف, طی دوره‌های تاریخی که به نوعی درباره ادبیات, هنر, شعر و نظایر آن سخن گفته‌اند یا جریان‌هایی که موجب پیدایش نوعی خاص از نقد ادبی شده است .برخی از عناوین ا...'نقد و نظریه جدید ادبی 'کتابی است از 'دیوید لاج 'که به زبان انگلیسی منتشر شده است .مباحث کتاب در دو بخش 'تاریخی 'و 'موضوعی 'تدوین گردیده است .در بخش تاریخی, نقد نظریه‌های زبان‌شناسی و فلسفی زبان شناسان و فلاسفه مشهور فراهم آمده است .در بخش موضوعی نیز درباره نظریه‌های فرمالیستی, ساختارگرایی, پساساختارگرایی, ادبی, زبان شناختی و روایی بحث شده است .موضوعاتی ک...در ویرایش چهارم این کتاب سعی شده بعضی از کاستی‌ها و نقایص چاپ‌های قبلی برطرف شود. کتاب حاضر در یازده فصل با تشریح انواع ادبی ـ با ذکر مثال‌ها و شواهدی چند ـ اختصاص دارد. مباحث اصلی کتاب بدین قرارند: انواع ادبی قدیم (حماسه, ادب غنایی, ادب دراماتیک یا نمایشی), انواع ادبی جدید (داستان, داستان کوتاه, قصه‌های سنتی) و انواع دیگر (مرثیه, مفاخر, مناظره, شهرآشوب, پا...

'رولان بارت', 'میشل فوکو 'و 'لوئی آلتوسر 'سه تن از متفکران معاصر فرانسوی هستند که نگارنده کوشیده است در این کتاب بنیان اندیشه و سیر آثار این هر سه را به شیوه‌ای گزینشی و تحلیلی تشریح نماید .یادآور می‌شود 'بارت ' در حوزه نقد ادبی و نشانه‌شناسی, 'فوکو 'در حوزه فلسفه به ویژه تبارشناسی, و 'آلتوسر 'در طرح نظریات جدید مارکسیسم, صاحب شهرت هستند .پاره‌ای از سر فص...

مباحث کتاب متضمن دو بخش است .در بخش نخست گفت و گوی 'ملک ابراهیم امیری' با 'رضا براهنی 'تحت عنوان 'بحران رهبری نقد و انتقاد ادبی 'به طبع رسیده است .در مقدمه کتاب, نگارنده از تحولات مربوط به حوزه نقادی در جهان و رویکرد جدید آن سخن می‌گوید .در پی آن, طی گفت و گو درباره بحران رهبری نقد ادبی یادآور می‌شود ...'ما در دنیای متحول شکل‌های ادبی زندگی می‌کنیم, و نه...'کتاب حاضر, نوشته 'راجر وبستر 'مدیر گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه لیورپول جان مورز در انگلستان است .هدف نویسنده این بوده است که راهنمایی مقدماتی, درباره عمده‌ترین موضوعات نظریه ادبی و کاربرد آنها, در بحث‌های نقادانه ادبیات, فراهم آورد ....وی برای تبیین مفاهیم نظری, ابتدا از اصطلاحات متداول‌تر و آشناتر استفاده کرده [است] .'ساختارگرایی, فرمالیسم روسی, مکتب با...'تری ایگلتون 'از صاحب نظران نقد ادبی معاصر اروپاست .وی در این کتاب, به شیوه انتقادی, مکاتب و دیدگاه‌های مطرح در نقد ادبی کنونی را شناسایی و بررسی می‌کند که از آن جمله است :ساخت‌گرایی, ساخت شکنی, نظریه دریافت, نشانه‌شناسی, نظریات متکی بر روان‌کاوی و اصالت زن و امثال آنها .در ویراست دوم کتاب, یک فصل جدید بدان اضافه شده و آن بررسی تحولات نظریه ادبی طی سال‌ه...نویسنده در این اثر تلاش نموده به شیوه‌ای گویا نظریه‌های چالش برانگیز متفکران بزرگ حوزه ادبیات و نقد را از افلاطون تا ((تی.اس.الیوت)) و دیگر منتقدان قرن بیستم جمع‌آوری کرده در انتهای هر مقاله نظر انتقادی خود را نیز به دست دهد . این کتاب دارای سی و سه فصل است که براساس تقدم زمانی نظریه‌ها و آرای هر نویسنده تنظیم شده است .((افلاطون)), ((ارسطو)), ((هوراس)), ((د...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۱۶ مقاله