آفتاب

موسیقی

موسیقی

نمایش ۱ تا 25 از ۲۴۱ مقاله


در جزوه حاضر این مطالب گردآمده است موسیقی, نت‌نویسی و قواعد آن, همچنین مطالبی درباره موسیقی ایرانی و موسیقی غربی .در این نوشتار, تاریخ, ویژگی‌ها و خصوصیات انواع موسیقی در ایران و قاره‌های مختلف به اجمال تشریح شده است. موضوعات کتاب ذیل این عناوین سامان یافته است: 'مقامات و نغمات قرآنی', 'کلیات موسیقی ایران', 'موسیقی‌های محلی ایران', 'موسیقی شرق', 'موسیقی شبه قاره هند', 'موسیقی قاره اروپا', 'موسیقی قاره آمریکا', 'موسیقی کودک' و 'موسیقی فیلم'.

کتاب شامل اطلاعات گوناگونی درباره موسیقی است که با این موضوعات تدوین یافته است :((تعریف موسیقی)), ((تاریخچه موسیقی)), ((اکوستیک و فیزیک صدا)), ((انواع موسیقی)), ((تئوری موسیقی)), ((موسیقی ایران)), ((سازهای ایرانی)), ((مشاهیر موسیقی ایرانی)), ((موسیقی کلاسیک و ارکستراسیون)), ((اصول و مبانی آهنگ سازی و موسیقی)), ((سازشناسی غربی)), ((موسیقی جاز)), ((مشاهیر م...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۴۱ مقاله