آفتاب

عکاسی و عکس

عکاسی و عکس

نمایش ۱ تا 25 از ۸۸ مقاله


جلد هفتم از مجموعه‌ی حاضر، دربرگیرنده‌ی مطالبی دیگر از فنون عکاسی است که به صورت توصیفی به همراه اشعار فارسی برای نوجوانان تدوین شده است. در کتاب آمده است: 'ناخودآگاهی ذهن، تمام جهش و کمکی را که طبیعت خیرخواه و گشاده دست ممکن است به آدمی ارزانی دارد، به وی اعطا می‌کند. زیرا ناخودآگاهی امکاناتی دارد که مطلقا برای خودآگاهی دست‌نیافتنی است، چون ناخودآگاهی واجد...شمارگان پنجم از مجموعه‌ی حاضر، دربرگیرنده‌ی نکات دیگری در خصوص فن عکاسی است که به گونه‌ی توصیفی تالیف شده است. در کتاب عنوان شده است: 'ویژگی‌های فنی و کمی عکس نقش اساسی را در انتقال خواست‌های عکاس به عهده دارند. ریشه‌ی این خصوصیات در دانش عکاس به هنگام عکس‌برداری و در نیروی به کارگیری آن توسط وی نهفته است. عکاس براساس عوالم ذهنی خویش در مقابل کنش‌های محیط و...شماره‌ی ششم از این مجموعه حاوی مطالب و نکاتی است درباره‌ی فن عکاسی که به گونه‌ی توصیفی و با ذکر شواهدی از اشعار فارسی نگاشته شده است، برای مثال: 'عکاس در زمینه‌های مختلف و متنوع عکاسی از قبیل منظره، مستند اجتماعی، خبری و ... هر چه که می‌توان از آن عکس گرفت، در پی نور و تابع آن است. بدون نور و آن بخش از بیناب الکترومغناطیس که قابل ثبت و ضبط است ادراک بصری مفه...در جلد چهارم از این مجموعه، چگونگی گسترش نظری واژه‌ها و کاربرد عملی مفاهیم به کار رفته در عکاسی به اجمال بازگو شده است. بر این اساس ، نخست، تاریخ علم، صنعت، و هنر در اروپا بیان گردیده و سپی ویژگی‌ها و عناصر موثر در رشد و تحول دیدگاه‌ها و مشاهدات محققان و صاحب‌نظران بررسی شده است.

در این کتاب پس از بیان تعریف و تاریخچه‌ی عکاسی، مباحثی در این خصوص مطرح گردیده که عبارت‌اند از: اجزای دوربین عکاسی و مقایسه‌ی چشم با دوربین عکاسی، وسایل و مواد اولیه‌ برای ظهور و چاپ فیلم، شیوه‌ی ظهور و چاپ فیلم سیاه و سفید، و ظهور و چاپ فیلم رنگی و شیمی عکاسی.در این مجموعه که نخستین اثر مستقل و مشروح در تاریخ عکاسی ایران است، تحولات تاریخی و هنری عکاسی ایران در یکصد و پنجاه سال اخیر بررسی و نشان داده می‌شود هنر عکاسی چگونه به ایران وارد شده و پس از طی مراحلی در شهرهایی چون تبریز و شیراز و تهران و دیگر شهرستان‌ها به مراحل تکاملی بعدی پای گذاشته است؛ ضمن آن که نخستین عکاسان ایران معرفی و نمونه‌هایی از کار آنان به چ...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۸ مقاله