آفتاب

معماری

معماری

نمایش ۱ تا 25 از ۸۷۰ مقاله
در این کتاب پس از بیان روش‌های کشف و انتخاب عنوان تحقیق, همچنین مراحل نگارش طرح پیشنهادی, درباره روش‌های نمونه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات توضیح داده شده, سپس نکات لازم در خصوص جمع‌آوری اطلاعات از مردم و شناخت نیازهای ایشان درج گردیده, همچنین روش‌های گوش دادن, مشاهده, مصاحبه و تکمیل پرسشنامه تشریح می‌شود .مباحث پایانی کتاب به چگونگی ارزیابی و تجزیه و تحلیل یا...در بخش نخست کتاب که ابزارهای معماری نام دارد این مباحث مطرح می‌شود: 'فضا', 'موجودیت‌های زمانی ـ مکانی', 'شکل در عینیات و ذهنیات', 'ادراک ' و 'شناخت معماری .'در بخش دوم تحت عنوان حقیقت‌های معماری, ضمن تعریفی جامع از معماری, راه‌هایی برای گسترش این هنر معرفی می‌گردد .در بخش پایانی کتاب با عنوان 'آفرینش معماری 'چگونگی پیدایش این هنر را از دیر باز تاکنون بازگ...

این نوشتار با عنوان طرح استراتژیک 'ساختمان هایی برای قرن بیست و یک', از سوی 'اداره کارآیی انرژی و انرژی های تجدید پذیر وزارت انرژی ایالات متحده امریکا' تهیه شده و حاوی مطالبی است درخصوص کاهش مصرف انرژی در محیط های مسکونی تجاری.مولف در این کتاب, مقوله معماری را با تاکید به سازه آن توصیف نموده, در پی آن اصول سازه را برحسب عکس‌العمل ادراک انسان نسبت به سازه, تبیین کرده است . هدف از طرح این مباحث, آموزش مهندسی معماری یا درک هنر نیست بلکه برانگیختن حساسیت‌ها نسبت به ساختن است .برخی مباحث کتاب عبارت‌اند از :((انسان در فضا)), ((پیام رسانی فضا)), ((خنثی سازی خمش‌ها)), ((اساس گنبد)), ((ت...در کتاب حاضر مجموعه مباحثی در باب سبک‌شناسی معماری به طبع رسیده که نگارنده طی سه دهه در دانشکده‌های معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به تدریس آن اشتغال داشته است .وی در این کتاب نخست تعریفی از معماری به دست می‌دهد, سپس اصول معماری ایرانی را به تفصیل شرح داده, در پی آن انواع شیوه‌های معماری پارلی, پارتی, خراسانی, آذری و اصفهانی را معرفی می‌کند .کت...مجموعه حاضر مشتمل است بر مجموعه پرسش‌های تخصصی چهار گزینه‌ای کنکور کاردانی هنر که به همراه پاسخ کلیدی در هشت فصل تدوین شده است .عناوین فصل‌ها به این قرار است :((تاریخ معماری قبل از اسلام)), ((تاریخ معماری کشورهای اسلامی)), ((مصالح‌شناسی 1و2)), ((عناصر و جزئیات 1و2)), ((ترسیم فنی)) و ((طراحی)) .

در نوشتار حاضر نخست شرح حال مختصری از فیلسوفان و اندیشمندان معروف قبل از میلاد به دست داده شده, سپس درباره اندیشه‌های معماری و شهرسازی آنان نکاتی جمع آمده است .از جمله این فیلسوفات عبارت‌اند از :سقراط, ارسطو, تامس مور, رنه دکارت, شارل فوریه, جان راسکین, نیچه, کلود لویی اشتروس و الوین تافلر .نوشتار حاضر, پژوهشی است در باب نقش و تاثیر آب و هوای مناطق بیابانی در بافت و سیمای سکونت‌گاه‌های قدیمی اردکان, در این پژوهش مصالح و مواد اولیه, عوامل موثر در تخریب سکونت‌گاه‌های مورد نظر, روش‌های تعدیل آب و هوای خشک و صحرایی در این سکونت‌گاه‌ها, بادگیرها و مزایای آن‌ها و دیگر ویژگی‌های این ساختمان‌ها بررسی و تشریح شده است. کتاب با تصاویری سیاه و سپید همراه ا...در مبحث نخست, که نام کتاب برگرفته از آن است جداسازی ساختاری و رویه و به عبارت دیگر, جدایی میان معمار و مهندس نقد و بررسی می‌شود .این نقد براساس گرایش‌ها, نظریه‌ها و مکتب‌ها صورت گرفته است .مبحث دوم حاصل گفت و گویی است با((ژان نوول)) .((ژان نوول)) معماری را مدرک آشکار زمانه از اشتغالات ذهنی و آرمان‌های نسل خود می‌داند و نیل به آن را تشخیص ویژگی هر دوره برم...'تادائو آندو 'از معماران مشهور ژاپن و جهان است که آثار معماری و ساختمانی برجسته‌ای بنا نموده است .وی تاکنون جوایز متعددی از مجامع مختلف دانشگاهی و معماری اخذ کرده, همچنین در دانشگاه‌های 'ییل', 'کلمبیا', 'هاروارد 'و 'کیوتو 'تدریس نموده است .کتاب حاضر به شرح زندگی و معرفی آثار, اندیشه و شیوه کار وی اختصاص دارد .در این کتاب چند مقاله از نامبرده به طبع رسیده,...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۷۰ مقاله