آفتاب

معماری

معماری

نمایش ۱ تا 25 از ۸۷۰ مقاله


در کتاب حاضر درباره محیط بیرونی ساختمان‌ها, محیط اطراف ساختمان‌ها و نیز فضاهای سبز بحث و بررسی می‌شود .دانشجویان برنامه‌ریزی شهری و روستایی, معماری, عمران و ساختمان مخاطبان اصلی کتاب هستند .مباحث کتاب با این عناوین به طبع رسیده است' :برنامه‌ریزی زمین', 'بررسی وضع موجود زمین برای بنای ساختمان و فضای سبز', 'فضاهای مردمی و عمومی', 'طرح زمین ' و 'برنامه‌ریزی...

در این کتابچه نخست 'هنری ادوارد سیریانی 'ـ یکی از پیشگامان معماری جدید ـ معرفی و همچنین از فعالیت‌ها, طرح‌های تحقیقاتی, عقاید و نظریات وی در باب معماری سخن به میان آمده است .سپس همراه با عکس‌ها, نقشه‌ها و تصاویر متعدد طرح‌ها و پروژه‌های معماری وی معرفی می‌شود .در پایان به تفکیک سال‌های مختلف (از سال 1936تا 1995) شرح حال 'هنری سیریانی 'به طبع رسیده است .کتاب, یکی از مراجع ایجاد گرافیک‌های خلاصه محسوب می‌شود که مباحث آن به گونه گام به گام تدوین شده است .مولف, نخست مطالبی درباره شیوه‌های طراحی ـ ترسیمی معماری بیان می‌کند ;سپس با بررسی مقولاتی چون :ترسیم سه بعدی‌های محوری یا موازی, اسکیس‌های بیانی, ترسیم پرسپکتیو خطی, توسعه دیدهای پرسپکتیوی و نور, سایه و سایه‌پردازی, مباحث کتاب را پی می‌گیرد .((ملزومات راند...'نهمین کنفرانس بین المللی مطالعه و حفاظت معماری خشتی' در آذرماه 1382, در شهر یزد برگزار شد. در این کنفرانس مقالاتی در زمینه موضوع کنفرانس, یعنی مطالعه و فرایندهای فرسودگی و چگونگی مرمت, استحکام بخشی و حفاظت محوطه‌ها و بناهای خشتی عرضه شده بود که خلاصه آنها در این مجموعه به چاپ رسیده است. این مقالات عبارت‌اند از: کیفیت فضایی معماری گلین و شیوه سنجش بازتاب‌های...کتاب سیری است در آثار برجسته معماری در طول تاریخ که طی آن, پیشینه اسکان‌های آلونکی شیروانی و ساختمان‌های پیش ساخته, کلبه‌های 'علفی و اندود کاری 'بازگو می‌شود, همچنین اطلاعاتی درباره پناهگاه‌ها و دژهایی که در دل صخره‌ها کنده شده‌اند, درج می‌گردد .دیگر مباحث کتاب بدین قرار است' :موقعیت کاری معماران', 'فناوری‌های ساختمان‌سازی', 'گسترش مواد جدید ساختمانی 'و...

مطالب این کتاب با کلیاتی درباره معماری و ویژگی‌های آن مانند کاربرد بناها, روش ساخت, شیوه‌های تزیین بنا و مصالح ساختمانی آغاز شده به دنبال آن شرحی از تحولات معماری در قالب سه دوره به دست داده می‌شود 1 :ـ معماری ایران از صدر اسلام تا عصر سلجوقیان 2 ;ـ معماری ایران از سلجوقیان تا پایان عصر تیموریان ; 3ـ معماری ایران از صفویان تا دوران معاصر .در پایان, روند ت...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۷۰ مقاله