آفتاب

006

006

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۱۷۸ مقاله


مجموعه حاضر مشتمل بر مقالاتی از پزشکان ایرانی و ارمنی در خصوص شبکه‌های عصبی است که با عناوینی از این دست به طبع رسیده است' :مدل‌های عصبی به عنوان نمونه‌ای برای هوش مصنوعی/ ایگور الکساندر', 'تاثیر تحریک تالاموس بر تشخیص لامسه/ عبدالحسین عباسیان و'..., 'مکانیسم‌های آماری در یادگیری/ شهین روحانی', 'مقدمه‌ای بر تئوری شبکه‌های عصبی/ کارو لوکاس', 'تحلیل تصاویر...

مطالب این کتاب در شش فصل تنظیم شده است .در فصل نخست از دیدگاه فلسفی به تفاوت‌های انسان و ماشین نگریسته شده, سپس مشابهت‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و طبیعی نشان داده شده است .در فصل دوم جایگاه و نقش شبکه‌های عصبی تبیین می‌شود و در فصل سوم پس از بیان مشخصات یک نرون عصبی, نحوه مدل سازی آن بحث و بررسی می‌گردد .در فصل چهارم با استفاده از مثال‌هایی توانایی‌های با...

در این نوشتار نحوه استفاده از نرم‌افزار 4 Poser, آموزش داده می‌شود. 4 Poser, نرم‌افزاری است سه بعدی در زمینه ایجاد تصاویر متحرک برای ایجاد شخصیت‌های انسانی و حیوانی .در فصل اول کتاب, نحوه به کارگیری گزینه‌ها و زبانه‌های موجود در منوهای بالای صفحه 4 P0serتوضیح داده می‌شود . فصل دوم شرحی است بر کاربرد منوهای موجود در میز کار .فصل سوم, شامل مثال‌هایی است کاربر...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۱۷۸ مقاله