آفتاب

کشاورزی و فنون مربوطه

کشاورزی و فنون مربوطه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۳ مقاله


در آغاز کتاب طی نموداری، رویدادهای مهم در تاریخ انقلاب کشاورزی نشان داده می‌شود. (این انقلاب، یکی از دگرگونی‌های بنیادینی است که مردم از شیوه‌های زندگی کهن به سوی شیوه‌های مدرن، رهنمودن گشته است). سپس از چگونگی آغاز کشاورزی و دستاوردهای توسعه‌ی آن نظیر به دست آوردن الیاف، پوست و دیگر فرآورده‌های گیاهان و حیوانات و ذکر این نکته که کشاورزی به تمدن می‌انجامد، س...کتاب حاضر که برای مطالعه‌ی دانشجویان رشته‌ی توسعه‌ی روستایی در مقطع کارشناسی ارشد تدوین شده، این مباحث را شامل می‌شود: نقش کشاورزی در توسعه، دیدگاه‌های توسعه‌ی کشاورزی، راهبردها و سیاست‌های توسعه‌ی کشاورزی، دولت و نفت و توسعه، دولت و تحلیل سیاست‌ روستایی و کشاورزی، رویکردهای توسعه‌ی کشاورزی و روستایی در ایران، توسعه‌ی کشاورزی قبل از انقلاب اسلامی، توسعه‌ی کش...کتاب حاضر که برای دانشجویان، مربیان، کارشناسان و مروجان کشاورزی و منابع طبیعی نگاشته شده، مجموعه اطلاعاتی است شامل 'طراحی آموزشی'، طراحی یادگیری از راه دور'، 'روش‌ها و فنون تدریس' و 'نیازسنجی و ارزش‌یابی آموزشی'. در پایان نیز با درج تمرینات، طرح‌ها و نمونه‌های مختلف از مباحث کتاب، فرصت تعمق بیشتر برای به کارگیری موضوعات مطرح شده، فراهم گردیده است. برخی مباحث...

در این مجلد از مجموعه‌ی حاضر، برخی مکان‌های موجود در دهکده‌ها معرفی شده که عبارت‌اند از: مزرعه، صحرا، کارخانه‌ی شیر، محل پرورش گوسفندان، مرغداری، مزرعه‌ی برنج، حوضچه‌های مخصوص نگهداری ماهی، باغ میوه، و محل پرورش کرم ابریشم. مخاطبان کتاب، گروه سنی 'ب' هستند.در فصل نخست کتاب به اصول کلی نانوتکنولوژی بازگو شده و در آن اصول پایه‌ای نانوتکنولوژی و برخی مفاهیم کاربردی این فناوری تبیین گردیده است. سپس در فصل بعدی به ترتیب خواص، برخی از روش‌های تولید و کاربردهای نانوذرات، مواد نانوساختار، فولرین‌ها، نانولوله‌های کربنی، نانوسیم‌ها و نانوالیاف‌، نانوکامپوزیت‌ها و پوشش‌های نانوساختار بررسی شده است.

نویسنده در این کتاب بر آن است تا با بیان مفاهیم، شیوه‌ها و رویکردهای نوین در کشاورزی، دستیابی به کشاورزی پایدار از طریق حداکثر بهره‌وری از وضعیت طبیعی حاکم بر بوم‌سازه‌ها، هم‌چنین با ایجاد حداقل خسارت بر آن‌ها، امکان‌پذیر سازد. موضوعات کتاب عبارت‌اند از فلسفه‌ی برنامه‌ریزی کشاورزی اقلیمی/ تنوع زیستی در کشاورزی، کشاورزی پایدار، نقش زیست فن‌آوری در کشاورزی، اث...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۳ مقاله