آفتاب

کشاورزی و فنون مربوطه

کشاورزی و فنون مربوطه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۳ مقاله

این مجموعه مشتمل بر شرح وظایف، مدارک، شرایط احراز، عناوین و محتوای دوره‌های آموزش پودمانی ـ شامل 17 دوره‌ی تخصصی و 39 دوره‌ی ویژه ـ برای کارشناسان حفظ نباتات است که عبارت‌اند از: 'تخصصی (کلیه‌ی کارشناسان رشته‌ی شغلی حفظ نباتات)'، 'ویژه (مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی، مدیریت مبارزه با آفات نباتات زراعی، مدیریت امور سمپاشی‌ها و روش‌های مبارزه، مدیریت قر...مجموعه‌ی حاضر شامل معرفی 7 دوره‌ی تخصصی و 32 دوره‌ی ویژه‌ی آموزشی پودمانی رشته‌ی شغلی کاردان حفظ نباتات است که در آغاز به شیوه‌ی 'آموزش پودمانی' و 'فرایند طراحی و تدوین آموزش پودمانی' اشاره شده و سپس 'فرم شرح وظایف، مدارک تحصیلی و شرایط احراز'، 'عناوین و محتوای دوره‌های تخصصی' و 'عناوین و محتوای دوره‌های ویژه'. درج گردیده است.این مجموعه با هدف استانداردسازی دوره‌های آموزش مشاغل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای نظام جدید آموزش کارکنان دولت با رویکرد پودمانی در قالب طبقات و گروه‌های شغلی تدوین شده است. تدوین این دوره‌ها، شامل شرح کلی و شغل (نمونه‌ی وظایف و مسئولیت‌های رشته‌ی شغلی)، وظایف واحدها و دفاتر سازمانی است که افزون بر آن، روند ارتقای شاغلین متناسب با آموزش‌های پودمانی...در این مجموعه، دوره‌های تخصصی و ویژه (آموزش پودمانی) برای کارشناسان رشته‌ی حفظ نباتات و زراعت در قالب نمودار و با این مختصات، معرفی شده است: 'شرح وظایف، مدارک تحصیلی و شرایط احراز'، 'عناوین و محتوای دوره‌های تخصصی'، 'عناوین و محتوای دوره‌های ویژه'، 'دوره‌های ویژه‌ی دفتر گندم، برنج و حبوبات'، 'دوره‌های ویژه‌ی نباتات علوفه‌ای و صنعتی' و 'دوره‌های ویژه‌ی دفتر س...در فصل اول کتاب مفهوم آموزش، اهمیت آن در جامعه و آموزش کشاورزان و تاریخچه‌ی آن بررسی شده است. عوامل مختلف موثر بر آموزش مبحث اصلی فصل دوم است. در فصل‌های سوم و چهارم یادگیری و چگونگی آن در بزرگسالان مطرح شده است. پس از تشریح آموزش، یادگیری و عوامل موثر بر آن، شیوه‌های مختلف آموزشی و محاسن و معایب هر یک از آن‌ها مطرح و معیارهای انتخاب متناسب‌ترین روش آورده شد...در این مجموعه چکیده‌ی طرح‌های تحقیقاتی اجرا شده در چهار دهه‌ی گذشته در بخش کشاورزی، و دو دهه‌ی گذشته در بخش منابع طبیعی در مراکز تحقیقات کشاورزی (زرقان) و منابع طبیعی و امور دام (بعثت) فارس درج گردیده است. برخی از این تحقیقات عبارت‌اند از: 'بررسی در توده‌های دو رگ و نسل‌های در حال تفکیک گندم در ایستگاه زرقان/ حسین امین'، 'مطالعه‌ وضعیت گله‌داری/ حسین امین'،...کتاب حاضر، حاوی دستورالعمل‌ و برنامه‌ی راهبرد توسعه‌ی کشاورزی در مصر در چارچوب برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی تا سال 2017 است. ساختار کلی این طرح بدین قرار است: بررسی کلی از دستاوردهای بخش کشاورزی در طی دو دهه‌ی گذشته، اهداف راهبردی توسعه‌ی کشاورزی تا سال 2017، منابع و توانمندی‌های تولیدی در دسترس برای تحقق چنین اهدافی، تنگناهایی که به طور بالقوه وجود دا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۳ مقاله