آفتاب

کشاورزی و فنون مربوطه

کشاورزی و فنون مربوطه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۳ مقاله


در این کتاب به دلیل اهمیت ارتباط بین آب و هوا و عملکرد محصولات زراعی و تاثیر آب و هوا بر روی جنبه‌های مختلف کشاورزی مبانی و اصول هواشناسی کشاورزی طی این فصول بررسی و تبیین شده است. 'هواشناسی کشاورزی', 'تابش خورشیدی', 'تابش خورشیدی و گیاهان زراعی', 'عوامل هواشناسی موثر بر فتوسنتز', 'دمای محیط و گیاهان زراعی', 'عامل رطوبت در رشد گیاهان', 'تلفات آب و اندازه‌گیر...در این کتاب واحدهای پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب معرفی شده, همچنین شرحی از تاریخچه, وظایف, روند تحقیقات, فعالیت‌های پژوهشی و برنامه‌های آینده هر واحد فراهم آمده است .بخش‌های مورد بحث عبارت‌اند از1 :ـ بخش تحقیقات شیمی, حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه, 2ـ بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک, 3ـ بخش تحقیقات بیولوژی خاک, 4ـ بخش تحقیقات تشکیل, طبقه‌بندی و شناسایی خاک, 5...کتاب حاضر, ترجمه‌ای است از مطالعات پرفسور 'ژ ـ لئونارد' گیاه شناس بلژیکی درباره پوشش گیاهی بیابان‌های ایران' که با علاقه‌مندی و کوشش بسیار در اواخر قرن بیستم با تحمل مشقات و انجام سفر در عرصه گستره‌های این قلمرو از شمال تا جنوب و از شرق به غرب مساحتی حدود 5250 کیلومتر را زیر نظر گرفت و سه بیابان دشت کویر, دشت لوت, و جازموریان را مورد مطالعه قرار داد و با جمع...

'در این کتاب سعی شده است تا ابتدا در فصل اول کلیاتی در مورد گونه‌های مختلف یونجه‌های یکساله ارائه شود تا ضمن بیان توانمندی‌هاای این گونه‌ها, ضعف‌های احتمالی آن‌ها نیز مشخص گردند. در فصل دوم, عوامل محدود کننده رشد این گونه‌ها بیان شده‌اند تا براساس این عوامل و نحوه اثر آن‌ها, اهداف اصلاحی در برنامه‌های اصلاحی و ژنتیکی این گونه‌ها نیز روشن گردند. ژنتیک و اصلاح...مباحثی که در این کتاب مطرح شده بدین قرار است: پراکنش یونجه‌های یک ساله در مناطق رویشی جهان, خصوصیات گیاه شناسی یونجه, گونه‌های یونجه‌های یک ساله و پراکنش جغرافیایی آن در ایران, ارزش غذایی یونجه‌ها, بررسی شرایط آب و هوایی یونجه, میزان بذر, زمان کاشت, بذر افشانی, تولید فصلی علوفه, تولید بذر و موضوعاتی از این دست.

در این نوشتار رهیافت‌ها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی و توسعه روستایی معرفی و بررسی شده است. کتاب با این مباحث شکل گرفته است: 'مفاهیم اساسی مشارکت مردم در برنامه‌های توسعه'، 'ترویج مشارکتی'، 'ارتباطات مشارکتی'، 'توسعه مشارکتی فن‌آوری'، 'ارزشیابی مشارکتی'، 'سیر تکاملی، مفاهیم، اهداف، اصول و کاربرد روش‌های ارزیابی سریع روستایی و ارزیابی مشارکتی روستایی'، 'فنو...'این کتاب مشتمل بر نه فصل است. مسائل روستایی و سیستم کشاورزی هند، ضرورت رفاه ملی و تاثیر آن بر توسعه‌ی روستایی محتوای فصل اول و دوم این کتاب را شکل می‌دهد. فصل سوم به مفاهیم، فلسفه، اهداف، اصول و حوزه عمل ترویج پرداخته است. در فصل چهارم مولف تاریخچه ترویج کشاورزی در کشور هند را مورد بررسی قرار داده است. فعالیت‌های آموزشی، ترویجی در کشورهای جنوب آسیا، شرق آسی...این کتاب که دربردارنده‌ی اصول کلی زراعت و شرح فنون علمی کشاورزی است، این مباحث را شامل می‌شود: نقش عوامل محیطی در تولید محصولات زراعی، کاشت، بذر و بیولوژی آن، بذرکاری، نقش مدیریت یا تلفیق عوامل در تولیدات زراعی، آیش‌بندی و تناوب زراعی، اصلاح نباتات در زراعت، عملیات داشت، دیم‌کاری و اهمیت آن در زراعت، و عملیات برداشت....نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۳ مقاله