آفتاب

کشاورزی و فنون مربوطه

کشاورزی و فنون مربوطه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۳ مقاله

مجموعه حاضر برگردان فصل هایی از کتاب Biochemistry An Introduction to Agricul tural ح' است که به علوم دامی و جانوری اختصاص دارد و در آن این مباحث مطرح می گردد: 'هضم و جذب در نشخوار کنندگان و غیر نشخوار کنندگان', 'نگهداری', 'تنظیم و ایجاد تغییر در رشد و نمو حیوانات', 'شیردهی و دستکاری آن' و 'ماهیچه و گوشت'.

در کتاب حاضر, مبانی زیست شیمی کشاورزی طی 22فصل برای دانشجویان رشته‌های علوم کشاورزی تشریح می‌شود .عناوین برخی فصل‌ها از این قرار است' :آب و تحولات یونی', 'چربی‌ها یا لیپیدها', 'اسیدهای آمینه یا آمینواسیدها', 'قندها یا کربوهیدرات‌ها', 'پروتئین‌ها', 'اسیدهای نوکلئیک', 'آنزیم‌ها', 'هورمون‌ها', 'ویتامین‌ها', 'بیوانرژیتیک و انتقال الکترون 'و 'متابولیسم قندها...

دراین کتاب چگونگی تولید و رشد گیاهان زراعی در مناطق گرمسیری بررسی شده‌است. نوشتار حاضر در قالب 3بخش تنظیم یافته : بخش نخست به تاثیرات تشعشع خورشیدی و آب بر رشد گیاهان می‌پردازد .چگونگی و زمان واکنش گیاهان زراعی به منابع رشد در بخش دوم بررسی می‌شود و بخش سوم به مدیریت آب و عناصر غذایی اختصاص دارد .در این کتاب نخست از منظر علم زیست‌شناسی به گیاهان نگریسته شده, سپس به عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان شامل نور, آب و خاک اشاره گردیده است, اما مبحث اصلی کتاب درباره عملیات تهیه زمین و خاک روغنی, عملیات کاشت, داشت و برداشت است .نظام‌ها و الگوهای کاشت و عوامل خسارت‌زا در محصولات زراعی از مباحث پایانی کتاب به شمار می‌روند .در این کتاب نخست اجزا و واحدهای سخت افزاری کامپیوتر معرفی شده سپس مولف مهم‌ترین کارکردهای برنامه ویندوز چگونگی استفاده از آن را شرح داده است .در ادامه, شیوه استفاده از نرم‌افزارهای Word ,mailـe ,Wordpadو Excel آموزش داده شده است .در فصل پایانی نحوه انجام محاسبات آماری, طرح آزمایش‌ها و کنترل کیفیت در محصولات کشاوزی با نرم افزار SAS (Statistical Anilysis syst...

هدف از ترجمه و چاپ این کتاب مصور, آشنا کردن کودکان گروه سنی 'الف 'و 'ب 'با مهارت 'خواندن 'است .کتاب از تصاویر رنگی و جملاتی کوتاه تشکیل شده که طی آن, حیوانات و وسایل موجود در مزرعه معرفی می‌شود .مخاطبان با دقت در تصاویر, مفاهیم مورد نظر و اسامی اشیا و حیوانات را می‌آموزند و با کارهای مزرعه آشنا می‌شوند .در فصل نخست کتاب از ضرورت تحقیقات کشاورزی و انواع آن سخن به میان آمده, همچنین درباره فرآیند مناسب جریان تکنولوژی و ارتباط تحقیق, ترویج و کشاورزی توضیح داده شده است .در فصل دوم به مشکلات مشارکت و ارتباط تحقیق, ترویج و کشاورزی اشاره می‌شود .در فصل سوم مدل‌های 'مشارکت تحقیقات, ترویج و کشاورزی ' معرفی می‌شوند که عبارت‌اند از1 :ـ مدل تحقیق, توسعه و ارائه, 2ـ مد...

'مفاتیح الارزاق 'در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به اهتمام 'محمد یوسف نوری 'در خصوص کشاورزی و باغداری نگارش شده است .این کتاب به علاقه‌مندان رشته مذکور و نیز محققان در این کتاب وضعیت اجتماعی و سیاسی موثر بر توسعه یا عدم توسعه کشاورزان و باغداری در ایران, همچنین وضعیت تولید محصولات کشاورزی آن دوران بررسی شده است .نگارنده افزون بر آن, اطلاعاتی درباره شیوه‌...این مجموعه در قالب حکایات, نیز اشعار و عبارات فارسی و عربی نگاشته شده است. 'جلد سوم با صلای سرخوشی درویدن و جمع‌آوری غلات و حواشی آن آغاز می‌شود و با فیصله بخشیدن به حساب و کتاب حاصل از خرمن, بحث زراعت پایان می‌پذیرد و آن دو فصل دیگر در باب حیوانات و حشرات است و دست آخر با زرع تخم انسان کتاب پایان می‌یابد. در آن دو مجلد پیشین سخن از کشت و کار بود و از گل و گ...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۳ مقاله