آفتاب

کشاورزی و فنون مربوطه

کشاورزی و فنون مربوطه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۳ مقاله


مخاطبان این کتاب دانشجویان رشته‌های مختلف کشاورزی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند .کتاب شامل خلاصه درس‌های زراعت عمومی و غلات است که در پی هر درس, پرسش‌های چهار گزینه‌ای از آزمون‌های پیشین گنجانده شده و پس از آن, پاسخ تشریحی پرسش‌ها فراهم آمده است .

ساخت و کاربرد مدلهای شبیه سازی دینامیک و پیش بینی های حاصل از آنها ابزار قدرتمندی برای به حداکثر رساندن کارآیی استفاده از تلاشهای علمی محسوب می شوند . مدل شبیه سازی , نمایش ریاضی فرآیندهای مختلف فیزیولوژیک رشد و نمو گیاهان است . روند روزافزون به کارگیری مدلهای کامپیوتر در علوم بیولوژیک خصوصا کشاورزی و تحقیق و تدریس در زمینه مدلسازی گیاهان زراعی مولف را بر آن...در این نوشتار, مولف نخست به اهداف و نقش مروجین در ترویج و آموزش اشاره می‌کند, در پی آن, صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز مروجین را شرح می‌دهد .از جمله این صلاحیت‌ها عبارت‌اند از :آموزش و برقراری ارتباط, برنامه‌ریزی, اجرا و ارزشیابی .این کتاب در قالب سرفصل های درس های طرح آزمایش 1و 2برای رشته‌های مختلف کشاورزی تدوین شده است و مطالعه آن برای دانشجویان علوم زیستی و محققان مراکز تحقیقاتی نیز مفید می باشد .در پنج فصل اول کتاب مفاهیم و اصول پایه آمار جهت یادآوری ذکر شده است .در فصل های ششم تا شانزدهم, اصول طرحهای آزمایشی و طرح های پایه مورد بحث قرار گرفته اند .در فصل های هفدهم تا بیستم , طر...

'این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود که در بخش اول با عنوان 'تاملاتی نظری درباره دانش, قدرت و شیوه کار', پیامدهای قدرت و کنترل در زمینه پژوهش کشاورزی و ترویج تحلیل می‌گردد. در بخش دوم با عنوان 'نوآوری‌های روش شناختی, فراروی پژوهش و ترویج کشاورزی, در مجموعه مقالاتی مطرح می‌شود؛ و در بخش سوم با عنوان 'دگرگونی نهادها و تغییرات سیاست‌ها' نیز نمونه‌هایی از برخی...در این مجموعه بیش از 6000واژه و اصطلاح علم کشاورزی و باغبانی در دو بخش اصلی سامان یافته است .بخش نخست شامل اصطلاحاتی است به زبان فرانسه که ذیل هر یک ترجمه یا معادل فارسی, شرحی از واژه, مختصری درباره زمین, کاشت و واریته‌های گیاهی نیز تصویر رنگی, به چاپ رسیده است .بخش دوم شامل فهرست لغات فارسی است که به ترتیب حروف الفبا فراهم آمده است .مطالب بعدی کتاب عبارت...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۳ مقاله