آفتاب

کشاورزی و فنون مربوطه

کشاورزی و فنون مربوطه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۳ مقاله

در مقدمه کتاب آمده است: 'بیوتکنولوژی گیاهی در واقع توسعه علم بیولوژی گیاهی و برآیندی از مجموعه چند شاخه علمی است که هر کدام به طور مستقل و مجزا یا به صورت مکمل علوم دیگر مورد استفاده واقع می‌شوند. این علوم شامل بیولوژی مولکولی, اصلاح نباتات, ژنتیک, کشت بافت, زیست شناسی گیاهی, مهندس شیمی, بیماری‌ها و امراض گیاهی و غیره می‌باشند. موضوع علم بیوتکنولوژی گیاهی عب...

در این کتاب تاریخ تحولات در علوم کشاورزی از دوره باستان تا عهد حاضر ـ در ایران ـ بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است .عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از :کشاورزی در ایران باستان ;کشاورزی از دوره هخامنشیان تا حمله اسکندر ; کشاورزی ایران در زمان استیلای اسکندر ;کشاورزی ایران از زمان ظهور اسلام تا استیلای مغول ;کشاورزی در عصر صفویان ;کشاورزی ایران از دوره قاجاریه...در کتاب حاضر, مولف ضمن بررسی تاریخ کشاورزی در عصر ساسانیان ;اهمیت, جایگاه و اصلاحاتی را که در این دوره در امر کشاورزی صورت گرفته شرح می‌دهد . برای این منظور, نگارنده با مروری بر تاریخچه شاهنشاهی ساسانی ;به سیر تحول کشاورزی در ازمنه باستان تا دوران ساسانیان اشاره می‌کند, سپس مراحل مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران و وضع کشاورزی آنان را شرح می‌دهد .در ادامه نی...

کتاب حاضر برای مطالعه مدرسان و مربیان آموزش کشاورزی تدوین یافته, این مباحث را شامل می‌شود :تدریش و یادگیری در کشاورزی ;برنامه‌ریزی آموزشی ;اسلوب‌ها و مهارت‌های تدریس ;وسایل کمک آموزشی ;نظارت و ارزشیابی از یادگیری فراگیران ;آموزش مدرسان و مربیان .کتاب با توضیحی درباره مفهوم برنامه درسی و اجزای آن آغاز می‌شود ;سپس سازندگان برنامه درسی و عوامل موثر در تدوین این برنامه‌ها معرفی می‌شوند ;ضمن آن که مولف ماهیت یادگیری, حیطه‌های یادگیری و رابطه بین یادگیری و برنامه درسی را به تفصیل شرح می‌دهد .در ادامه نیز 'بهره برداران 'برنامه‌های درسی با اشاره به شیوه‌های مشارکت دادن این افراد در تدوین برنامه درسی معرف...مولف در کتاب حاضر ترویج کشاورزی را در چارچوب مکتب اسلام مطرح ساخته, همچنین زمینه‌ها و امکان شکل‌گیری نظام ترویج کشاورزی مبتنی بر آن را ترسیم نموده است .وی همچنین شرحی از دیدگاه‌های دانشمندان اسلامی درباره کشاورزی و اهمیت و ارزش معنوی آن به دست داده است .در این کتاب, دانش‌پژوهان ترویج و دانشجویان رشته‌های کشاورزی ذیل مباحث متعدد با((نقش کارکنان ترویج کشاورزی)), ((اصول آموزش غیر رسمی برای کشاورزان)), ((جامعه‌شناسی ترویج)), ((جایگاه ترویج کشاورزی در توسعه روستایی)) و ((اصول برنامه‌ریزی و مدیریت در ترویج کشاورزی)) آشنا می‌گردند .برخی مباحث کتاب به این شرح است :مشکلات ترویج در کشورهای در حال توسعه, مروج کشاور...نویسنده با تفحص درباره مبانی ترویج و بررسی‌های همه جانبه در خصوص اندیشه و عمل ترویجی بر آن است اصول راه‌گشای بسیاری از مسائل میدانی, اجرایی, مدیریتی و مطالعاتی ترویج را به دست دهد .مباحث مطرح شده در کتاب عبارت‌اند از : ((فرسایش نیروی انسانی در بخش کشاورزی)), ((مقدمه‌ای بر سیاست‌های زیرساز ترویج)), ((فلسفه ترویج)), ((ترویج, تحقیق و آموزش)), ((جایگاه ترویج د...

فصل اول کتاب حاوی اصطلاحات و تعاریف خاصی است که در علم فیزیک مطرح می‌شود; اما به دلیل کاربرد در فصل‌های کتاب, تعریف آنها آمده است .در فصل دوم, اصول کار با رادیوایزوتوپ‌ها, و مشخصات آزمایشگاه‌های هسته‌ای آورده شده است . فصل سوم, در بر گیرنده مجموعه روش‌ها و دستگاه‌هایی است که برای آشکارسازی پرتوها در تحقیقات مختلف از آنها استفاده می‌شود .در فصل‌های باقی‌مان...کتاب حاضر مشتمل بر متن سی و پنج مقاله از بزرگان علم اقتصاد و کشاورزی است که برخی از آنها به دریافت جایزه نوبل مفتخر شده‌اند .این مقالات که در حوزه توسعه کشاورزی تدوین شده عمدتا در دهه‌های 50تا 90میلادی به رشته تحریر درآمده‌اند . مقالات ذیل پنج بخش با این عناوین سامان یافته است' :مبارزه', 'چشم اندازهای تاریخی و نظری', 'چشم‌اندازهای سیاست', 'دگرگونی کشاورزی...در بخش نخست کتاب تحت عنوان 'اصول و رویه‌ها 'جزییات مربوط برنامه سازندگی در بخش کشاورزی تشریح شده و همچنین توصیه‌هایی در باب نحوه انطباق این برنامه با مقتضیات گوناگون ذکر گردیده است .در بخش دوم تحت عنوان 'ابزارها 'نحوه انتخاب منطقی ابزارها و روش‌هایی تشریح می‌شود که در پژوهش‌های مربوط به مزرعه کاربرد دارند' .ارتباط با کشاورزان', 'جمع‌آوری داده‌ها', 'انجام...

در این کتاب مصور چهار محصول زراعی ـ صنعتی, یعنی چغندر قند, پنبه, آفتاب گردان و نیشکر با این مشخصات معرفی شده است :دانستنی‌های عمومی, سطح زیر کشت, تولید, عملکرد و فرایند تولید .در انتهای کتاب فهرست جداول, نمودارها, تصاویر و منابع به چاپ رسیده است .در این کتاب طی پنج بخش, مباحثی در باب ترویج و آموزش کشاورزی, همچنین جامعه شناسی روستایی برای علاقه‌مندان و مروجان کشاورزی فراهم آمده است .نگارنده در بخش نخست ضمن به دست دادن تعریفی از ترویج کشاورزی, برخی روش‌ها, رهیافت‌ها و آموزش‌های ترویج را بیان می‌کند .بخش دوم به مبحث آموزش کشاورزی اختصاص دارد . در این بخش از آموزش کشاورزی به مثابه یکی از عوامل اصلی توس...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۳ مقاله