آفتاب

کشاورزی و فنون مربوطه

کشاورزی و فنون مربوطه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۳ مقاله
در كتاب حاضر كه براي مطالعه‌ي پژوهشگران، محققان، دانشجويان ارشد بيوتكنولوژي، زراعت و اصلاح نباتات و رشته‌هاي مختلف زيست‌شناسي، و شاغلان در آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي تدوين شده، به نقش مواد استفاده شده در آزمايش‌هاي مختلف بيوتكنولوژي و مشكلات ناشي از اجراي روش‌هاي آزمايشگاهي پرداخته شده است. بر اين اساس، در كتاب، پس از بيان پاره‌اي نكات ايمني آزمايشگاهي، اين موضو...

اين كتاب مشتمل بر مقالات و سخنراني‌هاي پنجمين همايش آموزش‌هاي علمي ـ كاربردي بخش كشاورزي است كه در 21 و 22 ارديبهشت 1383 در شيراز برگزار گرديده نمونه‌اي از مقالات اين مجموعه بدين‌قرار است: بررسي عوامل موثر در بهره‌وري با تاكيد بر كيفيت زندگي كاري و محيط كاري، مدرسان مراكز آموزش جهاد كشاورزي/ حسين اعتمادي، نهادينه‌سازي تحقيق در آموزش‌هاي علمي‌كاربردي به منظور...كتاب حاضر، به معرفي پاره‌اي از گياهان صنعتي در سه بخش گياهان ليفي، گياهان توليد‌‌كننده‌ي قند، و گياهان تدخيني اختصاص دارد كه عبارت‌اند از: پنبه، ژوت، شاهدانه، كتان، كنف، چغندرقند، نيشكر، توتون و تنباكو. نگارنده در هر بخش اطلاعاتي را در خصوص تاريخچه‌ و اهميت اقتصادي گياه، كشورهاي توليد‌كننده‌ي آن، مشخصات گياه‌شناسي، و روش‌هاي كاشت، داشت و برداشت گياه نيز آفات...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۳ مقاله