آفتاب

مهندسی و عملیات وابسته

مهندسی و عملیات وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۲,۱۸۷ مقاله
کتاب حاضر هفدمین جلد از دست‌نامه فلزات است که از سوی کمیته بین‌المللی MSMبه زبان انگلیسی نگارش یافته است .مباحث این جلد عمدتا به بررسی کنترل کیفیت و ارزیابی غیر مخرب در فلزات اختصاص دارد .کتاب با اشاره به مراحل تدوین کتاب, نام نگارندگان و فهرست مندرجات آغاز می‌شود, سپس مباحث آن ذیل پنج بخش با این موضوعات سامان می‌یابد' :بازبینی تکنیک‌ها و تجهیزات', 'روش‌...

پانزدهمین جلداز 'دست‌نامه 'ASMبه مطالبی درباب ریخته‌گری اختصاص یافته است. این مطالب را متخصصان مختلف به زبان انگلیسی تدوین کرده‌اند .برخی مباحث کتاب بدین قرار است' :مقدمه و تاریخ توسعه ریخته‌گری', 'اصول و فرآیندهای فلزی مایع', 'اصول سفت سازی یا جامد سازی فلزات', 'فرآیندهای ریخته‌گری و مدل سازی', 'فرآیندها و ابزار ذوب فلزات 'و 'طراحی قابل ملاحظه ریخته‌گری...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲,۱۸۷ مقاله