آفتاب

آموزش و موضوعات وابسته

آموزش و موضوعات وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵ مقاله

کتاب حاضر حاوی دوازده مقاله از نگارنده است که محور اصلی آنها به تبیین جنبه‌های مختلف بهبود کیفیت آموزش‌های فنی اختصاص یافته است .عناوین مقالات عبارت‌اند از :((مفهوم کیفیت آموزش و پرورش)), ((پژوهش در آموزش فنی)), ((راهبردهای اجرای برنامه‌های درسی)), ((اصلاح امتحانات در پاکستان)), ((کتب درسی و سایر مواد آموزشی برای آموزش فنی)), ((منابع آموزشی, یادگیری در آ...این کتاب: شامل مجموعه‌ای است از دست‌آوردهای شش دوره برگزاری 'کنگره سراسری همکاری‌های دولت, دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی' که کلیات مباحث, مطالب, راه‌کارها و دیدگاه‌هایی را درباره ارتباط دانشگاه و صنعت, در بر می‌گیرد. فصل اول شامل پیام رئیس جمهور به کنگره پنجم و پیام‌های سازمان علمی و فرهنگی یونسکو به کنگره‌های سوم و چهارم و پنجم است. فصل دوم به زمینه‌های تار...

نوشتار حاضر, پاسخی است به سوالاتی در باب((توسعه علمی و فرهنگی درایران)). گفتنی است طرح مبحث یادشده سوالاتی در پی داشت که مولف کتاب طی نه فصل در پاسخ‌گویی آن برآمده است .از جمله این سوالات عبارت‌اند از :((ما در چه مرحله‌ای از تاریخ خود قرار داریم)), ((آینده ما چیست)), ((آیا جامعه ما آگاهانه به دنبال توسعه است)) و ((آیا توسعه باید برای ما هدف باشد)) . کتاب...مولف با عنایت به موضوع توسعه در ایران طی مطالبی بر آن است روند توسعه در ایران را تبیین نموده, تصویری از آینده آن به دست دهد .وی کتاب را با این مباحث تدوین کرده است :((توسعه و نیاز به آن)), ((برخورد ایرانیان با جوامع پیشرفته در قرن‌های اخیر)), ((علم نوین :جامعه‌ی علمی و حجیت در آن)), ((جهان گرایی اقتصاد :تحول‌های اجتماعی در جوامع توسعه یافته در عصر فن آوری...در این کتاب ـ طی چهار فصل ـ مطالبی درباره جن با استناد به آیات قرآن کریم و روایات فراهم آمده است .نگارنده پس از به دست دادن نظریات فلاسفه مسلمان در باب جن, به نامرئی بودن جن و انواع و حالت جنیان اشاره می‌کند, سپس با بررسی آیاتی که در مورد جن نازل شده, مطالب کتاب را پی می‌گیرد . روابط و مناسباتی که بین انسان و جن وجود داشته و یا می‌تواند وجود داشته باشد مب...

کتاب حاضر به منظور آشنایی مخاطب با نحوه سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی و معدنی استان آذربایجان شرقی تدوین یافته این مطالب را شامل می‌شود' :تعاریف, ضوابط و مراحل صدور اعلامیه تاسیس', 'ضوابط تامین فضای مناسب برای استقرار واحد صنعتی', 'پروانه بهره‌برداری صنعتی', 'ضوابط و مقررات مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری از معادن 'و مشوق‌های اختصاصی برای فعالیت‌های تولیدی...

نگارنده در کتاب کوشیده است تا ضمن بررسی ریشه‌ی لغوی واژگان مصطلح در خصوص 'نمایشگاه'، 'و تعاریف مختلف به تاریخچه و فرایند شکل‌گیری نمایشگاه در جهان و ایران و تقسیم‌بندی موجود، در خصوص انواع نمایشگاه‌ها اشاره کرده، سپس نقش، جایگاه و اهمیت صنعت نمایشگاهی در جهان امروز، نیز جایگاه فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این صنعت را تبیین نموده است. فرهنگ اصطلاحات نمایشگاهی...این مجموعه متضمن مقالاتی در باب مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت است، با این عناوین: 'نقش دولت در تسهیل دانشگاه و صنعت'، 'توجه به سیستم‌ ملی نوآوری؛ ضرورتی انکارناپذیر'، 'ارتباط موسسات کوچک و متوسط با دانشگاه و نقش آن در بهبود این ارتباط'، 'نقش واسطه‌ها در ارتباط دانشگاه و صنعت'، 'مدیریت مالی ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش آن در بهبود این ارتباط'، 'مدیریت کارکنان د...در این کتاب فعالیت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حالت کلی و عملکرد پتروشیمی بندر امام به عنوان یک مطالعه موردی موفق از برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت تشریح شده است. در فصل نخست کتاب فعالیت‌ها و عملکرد سازمانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت‌های تابعه و فرآورده‌های آن مطرح گردیده و سپس جایگاه پتروشیمی بندر امام، ساختار مدیریتی و خطوط و واحدهای تولیدی آن نشان دا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵ مقاله