آفتاب

604

604

نمایش ۱ تا 25 از ۲۷۲ مقاله
در کتاب حاضر با استفاده از طرح‌ها, نقشه‌ها, نمودارها و جداول متعدد شیوه طراحی ابزارآلات مختلف و تجهیزات صنعتی آموزش داده شده است .از جمله موضوعات کتاب عبارت‌اند از' :اصطلاحات نقشه‌کشی و ترسیمات اولیه', 'اتصالات گسستنی و ناگسستنی', 'پیچ‌ها و مهره‌ها', 'جوش و جوشکاری', 'گسترش اجسام دوار', 'چرخ دنده‌ها', 'طریقه رسم پروفیل یک دندانه', 'چرخ دنده حلزونی', 'فنره...در کتاب, مراحل مختلف نقشه‌کشی صنعتی به شیوه گام به گام و با این عناوین, آموزش داده می‌شود' :شناسایی ابزار و مواد در نقشه‌کشی و معرفی کلی', 'مشخصات یک نقشه', 'نمایش یک جسم با زبان فنی و تمرینات آن', 'مجهول‌یابی', 'برش', 'سیستم آمریکایی در تصاویر', 'سطح شیب‌دار یا نمای حقیقی', 'پرسپکتیو ایزومتریک', 'گسترش', 'پرسپکتیو دیمتریک', 'اتصالات', 'پرسپکتیو تریمتریک'...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۷۲ مقاله