آفتاب

604

604

نمایش ۱ تا 25 از ۲۷۲ مقاله
این کتاب که برای دانش‌آموزان و معلمان به فارسی ترجمه شده شامل اصول و مبانی طراحی و نقشه‌کشی است و در آن با استفاده از مثال‌ها و تصاویر رنگی متعدد انواع رسم فنی با زبانی ساده تشریح می‌شود .مطالب کتاب متضمن اطلاعاتی است در زمینه تهیه طرح اولیه, ساختن مدل, روش‌های ترسیم تصویر عمودی, ترسیم تصویر مجسم, ترسیم دورنمای جسم, نحوه قاب کردن نقشه‌ها, استفاده از عکس‌ه...مولف کتاب, ذیل شانزده فصل اطلاعاتی درباره((نقشه‌کشی صنعتی)) به دست می‌دهد. طراحان و دانشجویان رشته‌های مهندسی کتاب را با مباحثی از این دست مطالعه می‌کنند :((ابزارهای نقشه‌کشی)), ((کاربرد ابزارهای رسم)), ((تصویر)), ((تصویر نقطه)), ((اندازه‌گیری)), ((نقشه خوانی)), ((برش)), ((نیم برش)), ((برش شکسته)), ((برش مایل)), ((برش جزئی)) و ((برش متوالی)) .این مباحث با...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۷۲ مقاله