آفتاب

604

604

نمایش ۱ تا 25 از ۲۷۲ مقاله
در این کتاب راهنما, دانشجویان رشته‌های مهندسی با اصول و شیوه‌های نقشه‌کشی آشنا می‌شوند .مطالب کتاب که با طرح‌ها و نمونه‌های متعدد همراه است با این عناوین تدوین شده است :((پیدایش گرافیک)), ((خطوط در نقشه‌کشی)), ((وسایل نقشه‌کشی)), ((حروف و خطاطی)), ((ساخت اشکال هندسی)), ((حجم‌ها, چند وجهی‌ها و قطعات)), ((طراحی بدون وسیله)), ((خط اندازه)), ((برش)), ((پیچ, م...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۷۲ مقاله