آفتاب

مطالب گوناگون

مطالب گوناگون

نمایش ۱ تا 25 از ۱۳ مقاله

مطالب این کتاب در چهار بخش به منظور آگاه سازی مدیران, صنعتگران, کارشناسان و صادر کنندگان کشور نسبت به الزامات تعریف شده علامت CE به نگارش درآمده است .در بخش نخست, مخاطبان با سیستم‌ها و استانداردهای کیفیتی و مدیریتی نظیر QS 9000 ,ISO 9000و HACCPآشنا می‌شوند .در بخش دوم به ریشه تاریخی تحولات یکپارچگی اقتصادی اروپا اشاره گردیده و همچنین نقش پیمان‌ها, موسسات,...

کتاب حاضر, مجموعه‌ای است از 2319نماد(علامت, آرم) شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری, صنعتی و فرهنگی کشورهای مختلف جهان .هر صفحه کتاب از دو بخش تشکیل یافته, بخش نخست به تصاویر, طرح‌ها و نمادها و بخش دوم به توضیح مختصر آنها اختصاص دارد .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۳ مقاله