آفتاب

سازمانهای عمومی و علوم موزه داری

سازمانهای عمومی و علوم موزه داری

نمایش ۱ تا 25 از ۷ مقاله

کتاب حاضر در دو بخش 'آشنایی با سازمان‌های غیر دولتی' و 'سازمان‌های غیر دولتی جوانان در جمهوری اسلامی ایران' و به منظور فراهم ساختن و عرضه‌ی اطلاعات پایه در سازمان‌های غیر دولتی تدوین شده و هدف از آن آشنایی با مفهوم, واقعیت و مناسبت سازمان‌های غیر دولتی است که به مثابه‌ی یک حوزه‌ی جدید تحقیق در سیاست عمومی و اجتماعی مطرح شده است.نگارنده در کتاب تصریح می‌کند: 'از جمله عوامل موثر در فرایند توسعه ملی, برگزاری همایش‌های علمی را می‌توان نام برد. در این همایش‌ها بیشتر تبادل اطلاعات دانشمندان و محققان و ارائه نتایج دستاوردهای تحقیقاتی مورد نظر است... توجه به دو عنصر دانش و تجربه و تشخیص مصادیق آنها در پدیده‌های علمی, اجتماعی, فرهنگی, سیاسی و اقتصادی در برگزاری یک همایش علمی اهمیت خاص دارد'...

در مجموعه حاضر, اطلاعاتی درباره 189 مرکز در عرصه مطالعات استراتژیک, سیاست و روابط خارجی, سیاست بین الملل, روابط بین‌الملل و علوم سیاسی درج شده است. این اطلاعات مسائلی چون فعالیت‌ها, تاریخ تاسیس, انتشارات, همایش‌ها, معرفی مسئولان, محل استقرار, پژوهش‌ها, مراکز وابسته و راه‌های دسترسی به مراکز مورد نظر را شامل می‌شود.این کتاب حاوی مباحثی است در چگونگی برنامه‌ریزی و مدیریت همایش‌های علمی و حرفه‌ای که با این موضوعات تدوین گردیده است: 'اهمیت همایش‌ها و هدف‌های برگزاری آن‌ها', 'انتخاب دبیر همایش', 'ایجاد ساختار مدیریت و تشکیل کمیته‌های علمی و اجرایی', 'هماهنگی میان کمیته‌های علمی و اجرایی', 'ایجاد سایت اینترنتی برای همایش', 'امور مالی همایش', 'لغو برخی ثبت نام‌ها و باز پرداخ...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷ مقاله