آفتاب

علوم گیاهی

علوم گیاهی

نمایش ۱ تا 25 از ۵۱ مقاله


نوشتار حاضر که کتاب درسی 'بیماری های گیاهی' دانشگاه پیام نور است به منظور آموزش عملی این بیماری ها و شناخت عامل بیماری زا و علایم بیماری تدوین یافته است. عناوین برخی از مباحث کتاب عبارت اند از: بیماری سفیدک داخلی کاهو, بیماری سفیدک سطحی چغندر؛ عامل کپک سیاه نان ؛ لکه سیاه سیب‌؛ پوسیدگی سفید ریشه درختان‌؛ عامل سفیدک سطحی هلو و بادام ؛ قارچ عامل بیماری سربی در...در کتاب, علاوه بر معرفی مشخصات برخی گیاهان, خواص هر یک بازگو شده است. قبل از مبحث اصلی, اطلاعاتی درباره گیاهان درج شده همچنین چند تیره معروف از گیاهان معرفی گردیده است. پس از آن, انواع گیاهان, براساس حروف الفبا و با تصویری از هر یک شناسایی شده است.این کتاب شامل اصول نامگذاری علمی و چگونگی تقسیم‌بندی گیاهان دارویی است که با استفاده از روش رده‌بندی((انگلر)) تدوین شده, ضمن آن که رده‌بندی ((کرانکویست)) به صورت ضمیمه در کتاب به طبع رسیده است .دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی, علوم گیاهی, کشاورزی, باغبانی, زیست‌شناسی, ژنتیک, شیمی و دامپزشکی می‌توانند مجموعه حاضر را با این مباحث مطالعه کنند :((اصول نامگذاری...

جلد چهارم از مجموعه 'شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی, جنگلی و مرتعی و موارد مصرف آن‌ها 'به معرفی 150گونه گیاهی ایران اختصاص یافته است .این گونه‌ها به ترتیب حروف الفبای نام فارسی آن‌ها مرتب شده است .ذیل هر یک از گونه‌ها, این اطلاعات به چشم می‌خورد :نام علمی و لاتین, مشخصات گیاه‌شناسی, پراکنش جغرافیایی, قسمت گیاه مورد استفاده, موارد استفاده برای درمان, و تصوی...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۱ مقاله