آفتاب

زمین شناسی

زمین شناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۵۶ مقاله
در این مجموعه, واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در زمین شناسی در دو بخش الفبای فارسی و الفبای لاتین به طبع رسیده است.

فرهنگ حاضر که براساس الفبای انگلیسی نظام یافته مشتمل است بر :اصطلاحات و واژه‌های مصطلح تکنونیک, زلزله, ژئوتکنیک, خاک‌شناسی, سنگ‌شناسی, کانی‌شناسی, چینه‌شناسی, آب‌شناسی, رسوب‌شناسی و ژئومورفولوژی .ذیل هر مدخل این اطلاعات درج گردیده است :معادل فرانسه و فارسی, توضیح و ریشه‌یابی اصطلاح, و گاه تاریخ پیدایش واژه و ارجاع .

در کتاب حاضر ضمن بیان مطالبی درباره اصول و مبانی علم میکروکلیماتولوژی (تجزیه و تحلیل عناصر و عوامل آب و هوایی) آب و هوای محلی نیز مورد بررسی قرار گرفته است .این کتاب که در قالب 6فصل ارائه شده است با داشتن متنی ساده و روان برای همه دانشجویان رشته جغرافیا و ...قابل فهم می‌باشد . برخی از عناوین موجود در این کتاب عبارتند از :مقیاس زمانی و مکانی پدیده‌های مختلف...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۶ مقاله