آفتاب

تاریخ طبیعی

تاریخ طبیعی

نمایش ۱ تا 25 از ۲۴ مقاله


'شان علم 'مشتمل بر متن کامل ده سخنرانی از 'کارل فردریش فن وایتسکر' است که عمدتا در باب ارزش و جایگاه علم در جهان ایراد شده است' .وایتسکر ' بر این باور است که' :شان علم از کاربردهای فنی آن بسیار فراتر می‌رود و به نظر می‌آید که علم تا اندازه‌ای سرشت و سرنوشت عصر ما را نشان می‌دهد .'او می‌گوید' :علم و تکنولوژی را می‌توان به دو درخت تشبیه کرد که در کنار هم از...

داستان زندگی و کشف مهم((گرگور مندل)) ( 1822ـ 1884م), کشیش و گیاه‌شناس اتریشی, موضوع این کتاب از مجموعه((مشاهیر علم)) است که برای نوجوانان و جوانان به فارسی ترجمه شده است .مندل با مطالعات بسیار بر روی گیاهان دورگه و شناختن و صفات آنها, موفق شد قوانین وراثت و ژنتیک را کشف کند, اما یافته‌های او در زمان حیاتش مورد توجه قرار نگرفت .مندل در خانواده فقیری متولد...در این کتاب با استفاده از تصاویر رنگی متعدد مفهوم و انواع ((طرح)) براساس نمونه‌های بسیاری از ساخته‌های بشری یا پدیده‌های طبیعی و گیاهی و جانوری نشان داده شده است .انواع طرح‌هایی که مخاطبان گروه سنی ((ج)) از طریق توضیحات و تصاویر این کتاب با آنها آشنا می‌شوند عبارت‌اند از :طرح‌های طبیعی, طرح‌های ساخت دست بشر, طرح‌های شعاعی, طرح‌های تکراری, طرح‌های حلقوی, ط...

در این کتاب روش ساخت نمونه‌هایی از پدیده‌های طبیعت در قالب کاردستی با استفاده از وسایل ساده و ابتدایی به دانش‌آموزان گروه سنی 'ج 'آموزش داده می‌شود .این پدیده‌ها عبارت‌اند از :اثر حرکت حلزون‌ها, شکل‌های گوناگون درخت‌ها, گلبرگ‌ها, پرواز دانه‌ها, شکل برگ‌ها, دانه‌ها و میوه‌ها, کپک زدن (رشد قارچ), دایناسورها, پروانه‌های ترسناک .در پایان کتاب معنی تعدادی از و...این مجلد از مجموعه‌ی حاضر، به معرفی فصل 'بهار' اختصاص دارد؛ ضمن آن که به همراه پرسش‌هایی ساده، فعالیت‌هایی برای کودکان کوچک‌تر فراهم آمده است. در پایان نیز، راهنمایی‌ برای والدین درج گردیده است. مخاطبان کتاب، گروه سنی 'ب' و 'ج' هستند.گروه سنی 'ب' و 'ج' در این مجلد از مجموعه کتاب‌های فصول، ضمن آشنایی با فصل 'زمستان' با برخی فعالیت‌ها در این فصل آشنا می‌شوند. افزون بر این، کتاب حاوی پرسش‌ها و نیز دستورالعمل‌هایی برای والدین است.در این مجلد از مجموعه کتاب‌های فصول، کودکان علاوه بر آشنایی با فصل 'پاییز' با برخی فعالیت‌های این فصل آشنا می‌شوند. کتاب هم‌چنین، دربرگیرنده‌ی پرسش‌ها و نیز راهنمایی برای والدین است . مخاطبان کتاب، گروه سنی 'ب' و 'ج' هستند.گروه سنی 'ب' و 'ج' در این مجلد از مجموعه‌ی حاضر، ضمن آشنایی با فصل 'تابستان' با برخی فعالیت‌های این فصل آشنا می‌شوند. کتاب هم‌چنین، حاوی پرسش‌هایی ساده، فعالیت‌هایی برای کودکان بزرگ‌تر، و راهنمایی‌هایی برای والدین است.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۴ مقاله