آفتاب

آموزش، پژوهش و مباث وابسته

آموزش، پژوهش و مباث وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۲,۸۹۳ مقاله
دانش آموزان در این کتاب از مجموعه 'دانش, آموزش, پژوهش', ضمن آنجام فعالیت های علمی با آهن ربا و ویژگی های آن طی این مباحث آشنا می شوند: 'آهن ربا چیست', 'آهن ربا در چه محیطی کار می کند', 'جذب و دفع', 'ساختن آهن ربا', 'درست کردن قطب نما' و 'الکترومغناطیس چیست'.

اثری که پیش رو دارید حاوی موضوعات علمی درباره جهان می‌باشد موضوعاتی از قبیل: کیهان شناسی ـ ستاره شناسی ـ سرنوشت منظومه شمسی ـ رفت و آمد بشر به سیاره‌ها و ...در این مجموعه سعی شده‌است در کنار اشاعه فرهنگ دینی, به عملکردهای علمی بشر نیز اشاره شود . این کتاب در قالب 14فصل و باتوجه به منابع مختلف تدوین شده است, برخی از مباحث موجود در این کتاب بدین شرح میباشد...مجموعه((علم و عمل)) براساس مهارت‌های یادگیری برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی به فارسی ترجمه شده و هدف آن پرورش مهارت‌هایی چون مشاهده, فرضیه‌سازی, پیش‌بینی, تجربه و نظایر آن است .در این کتاب از مجموعه مذکور که عنوان ((ارتباطات)) گرفته, مخاطبان به کمک تصاویر متعدد و انجام آزمایش‌ها و فعالیت‌های عملی مختلف روش‌های رایج و گوناگون برقراری ارتباط را بررسی...

این کتاب مصور که برای گروه سنی 'ب' فراهم آمده, دربردارنده‌ی اطلاعاتی است درباره منشا و چگونگی به وجود آمدن مواد غذایی, پوشاک, فلزات, و کاغذ. مطالب کتاب با سرگرمی, نقاشی و رنگ‌آمیزی همراه است.در کتاب مصور و رنگی حاضر, پی‌آمدهای ناگوار بی آبی برای کودکان و نوجوانان بازگو شده است .ماجرا از این قرار است که روزی برای چند ساعت آب خانه‌ای قطع می‌شود .در پی آن ظرف زیادی در ظرفشویی جمع می‌شود که باید شسته شوند, همچنین آبی برای پختن غذا یافت نمی‌شود و بدین ترتیب کلیه امور منزل مختل می‌شود .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲,۸۹۳ مقاله