آفتاب

آموزش، پژوهش و مباث وابسته

آموزش، پژوهش و مباث وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۲,۸۹۳ مقاله
در این کتاب مصور و رنگی, گروه سنی 'ج 'با دو نوجوان به نام‌های 'دانا' و 'توانا 'همراه می‌شوند و اطلاعاتی علمی درباره آب کسب می‌کنند .عناوین مباحث کتاب بدین قرار است :آب چیست, آب بر روی زمین, آب به صورت مایع, آب به صورت جامد, آب موجود در هوا, هوا, چرخه آب, شناور شدن و فرو رفتن, مخلوط شدن و حل شدن, آب در بدن تو, شستشو, و زندگی در زیر آب .کتاب با سرگرمی‌های...

گروه سنی 'ج با مطالعه این کتاب مصور و رنگی, درختان را بهتر می‌شناسند و با فواید آنها آشنا می‌شوند .کتاب در هفت فصل با این عناوین تدوین شده است : قسمت‌های مختلف یک درخت, رشد درخت, برگ‌ها, تولید مثل درختان, موجوداتی که درختان مسکن طبیعی آنها هستند, جنگل و حمایت از جنگل‌ها .همچنین در کتاب سه نوع فعالیت عملی با عناوین 'ساخته‌ها', 'تردستی‌ها 'و 'آزمایش‌ها 'به م...جلد چهارم از مجموعه کتابهای آزمایشهای بزرگ علمی (به روش ساده) که برای گروه سنی ج تهیه شده است به درختان اختصاص دارد .کتاب حاضر شامل هفت فصل با عناوین قسمتهای مختلف درخت, رشد درخت, برگها, تولید مثل درختان, موجوداتی که درختان مسکن آن‌ها هستند, جنگل و خمایت از جنگلها می‌باشد .خواننده در این کتاب به سه نوع فعالیت علمی ساخته‌ها, تردستی‌ها و آزمایشها آشنا می‌شود...'آزمایش‌های بزرگ علمی 'مجموعه‌ای است متشکل از چندین جلد که در هر جلد تعدادی از آزمایش‌های ساده مربوط به یکی از شاخه‌های علوم برای دانش‌آموزان گروه سنی 'ج 'و نوجوانان فراهم آمده است .کتاب حاضر از مجموعه یاد شده شامل آزمایش‌هایی است با وسایل ساده درباره رشد گیاهان و بخشی از چرخه طبیعت که طی آنها چگونگی جوانه زدن دانه‌ها, نحوه رویش گل‌ها با حرکت حشرات مختلف...در این کتاب مصور و رنگی, که برای گروه سنی 'ج 'به فارسی ترجمه شده, مطالبی درباره فصل‌ها به چاپ رسیده است .مخاطبان با مطالعه کتاب درمی‌یابند که هوا و دما چگونه در طول سال و طی فصول مختلف تغییر می‌کنند .کتاب در پنج فصل, ذیل این عناوین سامان یافته است' :شناخت فصل‌های سال', 'زمستان', 'بهار', 'تابستان 'و 'پاییز .'همچنین در کتاب سه نوع فعالیت عملی با عناوین 'ساخ...جلد پنجم از مجموعه کتابهای آزمایشهای بزرگ علمی (به روش ساده) که برای گروه سنی ج تهیه شده است به فصلها اختصاص دارد .با مطالعه این کتاب در می‌یابید که آب و هوا و دما چگونه در طول سال و در طی فصول مختلف تغییر می‌کند .این کتاب شامل پنج فصل شناخت فصلهای سال, زمستان, بهار, تابستان و پاییز می‌باشد .خواننده در این کتاب با سه نوع فعالیت علمی ساخته‌ها, تردستی‌ها و آز...گروه سنی 'ج 'در این کتاب مصور و رنگی با حشرات و موجودات بسیار ریز آشنا می‌شوند .عناوین مطالب کتاب بدین قرار است' :انواع پروانه‌ها', 'موجودات کوچک آبزی', 'شکارچیان و شکارهایشان', 'استتار', 'روش‌های دیگر دفاعی', 'مفید یا مضر', 'کرم‌ها :موجودات کوچک مفید', 'توازن در محیط زیست 'و 'خودتان را آزمایش کنید' .'ساخته‌ها', 'تردستی‌ها 'و آزمایش‌ها 'فعالیت‌هایی عملی...جلد سوم از مجموعه کتابهای آزمایشهای بزرگ علمی (به روش ساده) که برای گروه سنی ج تهیه شده است به حشرات و موجودات ریزی اختصاص دارد که در خانه‌ها یا باغچه‌ها زندگی می‌کنند .کتاب حاضر شامل سه موضوع موجودات کوچک آبزی, شکارچیان و شکارهایشان و موجودات مفید یا مضر می‌باشد .خواننده در این کتاب با سه نوع فعالیتهای علمی ساخته‌ها, تردستی‌ها و آزمایشها آشنا می‌شود .کتاب, مشتمل است بر مطالب علمی اولیه درباره علوم جانوری و گیاهی که به همراه فعالیت‌های عملی و آزمایش‌های ساده با وسایل و ابزارهای در دسترس, برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی تهیه شده است .کتاب متشکل از دو بخش است . بخش اول در دو قسمت, مربوط به علوم جانوری است .در قسمت اول اطلاعات علمی درباره تقسیم جانوران و ویژگی‌های رده‌های مختلف جانوری فراهم آمده و در قسمت د...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲,۸۹۳ مقاله