آفتاب

مطالب گوناگون

مطالب گوناگون

نمایش ۱ تا 25 از ۲۲ مقاله


نوجوانان و جوانان در این کتاب مصور با انواع میکروسکوپ ساختمان و نحوه استفاده آنها آشنا می‌شوند .کتاب با مقدمه‌ای درباره چگونگی استفاده, همچنین قدرت تفکیک میکروسکوپ آغاز می‌شود, سپس در فصل اول نحوه کاربرد انواع میکروسکوپ‌ها تشریح می‌گردد که عبارت‌اند از :((میکروسکوپ نوری)), ((میکروسکوپ تشریح برجسته بین)), ((میکروسکوپ زمینه تاریک)), ((میکروسکوپ فاز کنتراست)...

در این کتاب سعی شده تا اصول کار دستگاه‌های میکروسکوپ‌های الکترونی و برخی از کاربردهای آن توضیح داده شود: مباحث کتاب عبارت‌اند از: میکروسکوپی با نور و الکترون‌؛ الکترون‌ها و واکنش‌های آن‌ها با نمونه‌؛ پراش الکترونی‌؛ میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)؛ میکروسکوپ الکترونی روبشی‌؛ آنالیز شیمیایی در میکروسکوپ الکترونی‌؛ سایر تکنیک‌های تکمیلی.چگونگی طراحی و ساخت 65وسیله آزمایشگاهی همراه با شیوه کاربرد آن در این نوشتار جمع آمده است .از جمله این وسایل عبارت‌اند از :((نیرو سنج)), ((دما سنج)), ((آونگ دائمی)), ((نم سنج)), ((مته ساده)), ((دوربین ساده)), ((ساعت نجومی)), ((اندازه‌گیری طول موج نور)) و ((فرفره کروی)) .ساخت اغلب این وسایل با اشیای قابل دسترس امکان‌پذیر است .

در این کتاب ضمن بیان مبانی استریولوژی نوین, اطلاعاتی در این باره نیز درج شده است. گفتنی است که 'استریولوژی اکنون جایگاه خاصی درمطالعات کمی بیولوژی در مفهوم سه بعدی به خود اختصاص داده است. به طوری که در همه مطالعاتی که به طور صحیح از تکنیک‌های استریولوژی استفاده شده باشد دارای اعتباری خاص است. این علم روشی است متکی بر ریاضی کاربردی که به کمک مجموعه‌ای از قوان...مطالب کتاب, حاوی نوشته‌های مختلفی است درباره فرهنگ و آموزش و پرورش, ازدواج, بهداشت, اندام فیزیکی انسان, مجموعه هستی و پدیده‌های طبیعی, صلح و جنگ, تکنولوژی, و برقراری ارتباط از طریق تله پاتی.نگارنده در این کتاب علاوه بر اصول کار میکروسکوپ‌های الکترونی ;انواع تکنیک‌های تهیه مقاطع برای میکروسکوپ‌های مذکور را شرح داده است . وی ابتدا تاریخچه و دلایل استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی بیان داشته, سپس انواع میکروسکوپ‌های الکترونی (مانند :ترانسیژن کامپیوتری, ترانسیژن‌های ولتاژ, تجزیه‌ای, سافت ایکس رای و اسکانینگ), کاربردها و اجزای آنها را معرفی نموده...در نوشتار حاضر نخست میکروسکوپ و ساختار آن تشریح می‌شود و در پی آن انواع میکروسکوپ‌های نوری معرفی می‌گردد .مراحل مختلف تهیه سلول بافت‌شناسی و آماده سازی نمونه‌های بافتی به منظور مشاهده با میکروسکوپ‌های الکترونیکی از دیگر مباحث این کتاب به شمار می‌روند .در این کتاب, انواع میکروسکوپ‌ها, کاربردها و اجزای آنها, با تصاویر گوناگون معرفی شده است .منابع نوری در میکروسکوپ‌ها, فیلترها, ابژکتیوها, عدسی‌های چشمی, کندانسورها و نحوه سرویس و رعایت ایمنی در کار با میکروسکوپ‌ها از دیگر موضوعات کتاب است که همراه با جدول مقایسه‌ای انواع میکروسکوپ‌ها فراهم آمده است .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۲ مقاله