آفتاب

زبانهای رومانس فرانسوی

زبانهای رومانس فرانسوی

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله


در این کتاب, اصول و مفاهیم اساسی زبان فرانسه همراه با چگونگی ساخت‌های نحوی, آواشناسی و دیگر مباحث زبان‌شناسی شرح و تبیین شده است .در هر درس از کتاب تمرین‌های متعددی نیز برای مخاطبان فراهم آمده است .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله