آفتاب

زبان انگلیسی و آنگلوساکسون

زبان انگلیسی و آنگلوساکسون

نمایش ۱ تا 25 از ۲۴ مقاله


در این کتاب که به همراه یک نوار ویدئویی عرضه شده بخش‌هایی از ده فیلم از جمله فیلم‌های 'آقای بین 'انتخاب گردیده است .درباره هر فیلم ابتدا معرفی و خلاصه‌ای از فیلم مورد نظر, سپس گفت و گوهای متن فیلم در دو بخش انگلیسی و فارسی ـ در یک صفحه ـ درج گردیده و در انتها 'لغات خاص از نظر تلفظ 'به چاپ رسیده است .

در این کتاب تعریف بسیار ویژه و خاصی از واژه‌ی سیاست صورت گرفته که مقدمه‌ای برای آشنا ساختن علاقمندان به حوزه‌‌ی سیاست است. در بخش اول این کتاب، برخی برداشت‌های رایج از واژه‌های سیاست و سیاستمدار مورد بررسی قرار گرفته ـ بخش دوم به بررسی مسائل معنایی تمرکز کرده است. بخش‌های سوم و چهارم تأکید بر مبارزات انتخاباتی دارد ـ بخش پنجم به طور مختصر به جنبه‌های مختلف س...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۴ مقاله